Anmäl & ansök - Konst på väg 2024

Sista datum för anmälan till årets konstrunda har passerat.

Kontaktuppgifter

Hör du frågor? Välkommen att kontakta Kultur och fritid på:
E-post: kultur-fritid@tierp.se

Etablerade/professionella konstnärer

Etablerade/professionella konstnärer kan antas löpande under året på meriter enligt följande:

Grundvillkor är att du bor, har bott eller sommarbor i Tierps kommun. Du uppfyller dessutom minst tre av följande kriterier:

  • Har genomgått en högre konstnärlig utbildning (minst 3-4 år) eller, i förekommande fall, genomgått motsvarande lärlingsutbildning.
  • Är medlem i KIF, KRO, SFF eller Svenska Tecknare.
  • Har deltagit i minst tre jurybedömda utställningar (ej amatörutställningar).
  • Har erhållit arbetsbidrag/stipendium för konstnärlig verksamhet från stat eller landsting.
  • Har fått utsmyckningsuppdrag för statlig myndighet, landsting, kommun, Svenska kyrkan eller stora företag.
  • Är inköpt av statlig myndighet, landsting eller kommun (av konstansvarig enhet).
  • Har varit yrkesverksam i fem år med utställningar på seriösa gallerier, museer eller kommunala utställningshallar.