Bifoga bilder till anmälan

Steg 2, där du skickar in en bild av ett verk.
En bild på ditt verk måste vi ha, för att kunna presentera dig i trycksaker och på Konst på vägs webbsidor.

Steg 2: Skicka in bild av ditt verk
Bilden ska skickas in i två versioner, med följande format:
Webb: Bredd minst 770 px. Höjd flexibelt. Upplösning 72 dpi. Filformat .jpg
Tryck: Upplösning lägst 150 dpi, fyrfärg (CMYK) Filformat .jpg eller .tif
Fyll i din e-postadress om du vill få en mailad bekräftelse på att bilden kommit fram
Behandling av personuppgifter
För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.