Bifoga bild till arrangemang

Steg 2, om du vill skicka in en bild tillhörande ditt arrangemang.

Steg 2, om du vill skicka in en bild tillhörande ditt arrangemang att användas för marknadsföring i trycksaker och digitalt.


Fyll i din e-postadress om du vill få en mailad bekräftelse på att bilden kommit fram

Behandling av personuppgifter
För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun få tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR.