OM KONST PÅ VÄG

Konst på väg är en jurybedömd konstrunda som pågår i Tierps kommun under fyra dagar, med start på långfredagen. Ett femtiotal konstnärer och konsthantverkare ställer ut i sina ateljéer och utställningslokaler på olika håll i kommunen.

Öppettider 11.00–17.00 under långfredag, påskafton och påskdagen och mellan 11.00–15.00 under annandag påsk.

Konst på väg startade 1996 och lockar årligen tusentals besökare. Konstnärer och konsthantverkare öppnar sina ateljéer och utställningslokaler på olika platser i Tierps kommun. De flesta av utställarna har anknytning till kommunen, men varje år bjuds ett antal gästutställare in.

Arrangemanget har fri entré, men vissa evenemang i samband med konstrundan kan ta ut en avgift.

Bakom arrangemanget står Tierps kommun i samarbete med utställarna.

Utställning hos Helen Wikforss i Stav

Utställning hos Helen Wikforss i Stav

Sök till Konst på väg!

Vartannat år kan du som är över 18 år och som bor, sommarbor eller tidigare har bott i Tierps kommun ansöka om att få vara med i Konst på väg. Du får då lämna in tre verk till bedömning av en jury. De som blivit godkända av juryn kan sedan delta i Konst på väg varje år.

Juryn arbetar enligt följande kriterier:

  • originalitet och personligt förhållningssätt i motivval och framställning
  • god form- och färgkänsla
  • jämn kvalitet enligt kriterierna i samtliga verk

Nästa jurybedömning sker under hösten 2023.

Har du frågor om ansökan? Kontakta kultursekreterare Louise Magnusson, tel. 0293-21 83 36. louise.magnusson@tierp.se

Etablerade/professionella konstnärer

Etablerade/professionella konstnärer kan antas löpande under året på meriter enligt följande:

Grundvillkor är att du bor, har bott eller sommarbor i Tierps kommun. Du uppfyller dessutom minst tre av följande kriterier:

  • Har genomgått en högre konstnärlig utbildning (minst 3-4 år) eller, i förekommande fall, genomgått motsvarande lärlingsutbildning.
  • Är medlem i KIF, KRO, SFF eller Svenska Tecknare.
  • Har deltagit i minst tre jurybedömda utställningar (ej amatörutställningar).
  • Har erhållit arbetsbidrag/stipendium för konstnärlig verksamhet från stat eller landsting.
  • Har fått utsmyckningsuppdrag för statlig myndighet, landsting, kommun, Svenska kyrkan eller stora företag.
  • Är inköpt av statlig myndighet, landsting eller kommun (av konstansvarig enhet).
  • Har varit yrkesverksam i fem år med utställningar på seriösa gallerier, museer eller kommunala utställningshallar.

Fler konstrundor kring Tierps kommun
Gästrik Konst — en konstrunda i västra Gästrikland www.gastrikkonst.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Konstpåsk — vid herrgården i Österbybruk
Konstsafari — öppna ateljéer längs vägen från Uppsala till Östhammar www.konstvarning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vår konst — en konstrunda i Enköpings kommun www.vårkonst.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.