OM KONST PÅ VÄG

Konst på väg är en jurybedömd konstrunda som pågår i Tierps kommun under fyra dagar, med start på långfredagen. Ett fyrtiotal konstnärer och konsthantverkare ställer ut i sina ateljéer och utställningslokaler på olika håll i kommunen.

Arrangemanget Konst på väg

Konst på väg startade 1996 och lockar årligen tusentals besökare. Konstnärer och konsthantverkare öppnar sina ateljéer och utställningslokaler på olika platser i Tierps kommun. De flesta av utställarna har anknytning till kommunen, men varje år bjuds ett antal gästutställare in.

Arrangemanget har fri entré, men vissa evenemang i samband med konstrundan kan ta ut en avgift.

Bakom arrangemanget står Tierps kommun i samarbete med utställarna.

Sök till Konst på väg!

Vartannat år kan du som är över 18 år och som bor, sommarbor eller tidigare har bott i Tierps kommun ansöka om att få vara med i Konst på väg. Du får då lämna in tre verk till bedömning av en jury. De som blivit godkända av juryn kan sedan delta i Konst på väg varje år som ordinarie utställare.

Att vara ordinarie utställare

De ordinarie utställarna anordnar konstrundan Konst på väg tillsammans med Tierps kommun. Som ordinarie utställare ansvarar du för att arrangera en utställning som är öppen och bemannad under Konst på vägs ordinarie öppettider samt att lämna in en korrekt anmälan med marknadsföringsmaterial till Tierps kommun. Du har också möjlighet att bjuda in gästutställare till din utställning och ansvarar då för att utställningen håller en hög kvalitet.

Som ordinarie utställare får du ta del av fortbildningar och träffar kring Konst på väg samt är med och bidrar till utvecklingen av konstrundan. Du väljer själv vilka år du vill delta.

Ansökan till Konst på väg 2024

Välkommen att lämna in din ansökan mellan den 14–21 november 2023 Kulturhuset Möbeln i Tierp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ta med dig tre verk (inte fler eller färre) som du gjort under de senaste tre åren och en utskriven CV/presentation där du har möjlighet att presentera dig själv. Skriv gärna vad du har för erfarenheter av utställningar, om du har gått en konstnärlig utbildning eller om du är autodidakt. Vid inlämningen får du fylla i ett papper med försäkringsvärdet på verken och när du kan hämta upp dem.

Jurybedömning

En jury om tre personer kommer att sammanträda och titta på din ansökan och efter det får du besked om du kommit med eller inte.

Juryn bedömer verken utifrån följande kriterier:

 • originalitet och personligt förhållningssätt i motivval och framställning
 • god form- och färgkänsla
 • jämn kvalitet enligt kriterierna i samtliga verk

Etablerade eller professionella konstnärer behöver inte lämna in några verk, men behöver lämna in en ansökan där det framgår att:

 • du är över 18 år och bor, sommarbor eller har tidigare har bott i Tierps kommun
 • du uppfyller minst 3 av kriterierna för etablerade/professionella konstnärer (se nedan).

Varmt välkommen att lämna in din ansökan!

Kontaktuppgifter

Hör du frågor? Välkommen att kontakta Kultur och fritid på:
E-post: kultur-fritid@tierp.se

Etablerade/professionella konstnärer

Etablerade/professionella konstnärer kan antas löpande under året på meriter enligt följande:

Grundvillkor är att du bor, har bott eller sommarbor i Tierps kommun. Du uppfyller dessutom minst tre av följande kriterier:

 • Har genomgått en högre konstnärlig utbildning (minst 3-4 år) eller, i förekommande fall, genomgått motsvarande lärlingsutbildning.
 • Är medlem i KIF, KRO, SFF eller Svenska Tecknare.
 • Har deltagit i minst tre jurybedömda utställningar (ej amatörutställningar).
 • Har erhållit arbetsbidrag/stipendium för konstnärlig verksamhet från stat eller landsting.
 • Har fått utsmyckningsuppdrag för statlig myndighet, landsting, kommun, Svenska kyrkan eller stora företag.
 • Är inköpt av statlig myndighet, landsting eller kommun (av konstansvarig enhet).
 • Har varit yrkesverksam i fem år med utställningar på seriösa gallerier, museer eller kommunala utställningshallar.