Smedsbostaden

Programaktivitet, För barn

Lövstabruk

Långfredag, Påskdagen

Smedsbostaden har kvar originalplanlösningen från 1720-talet, då bruket byggdes upp efter rysshärjningarna 1719. Bostaden har iordningställts för att så tidstroget som möjligt motsvara en bostad vid 1900-talets början. Syftet är att visa smedsfamiljernas bostadsmiljö och hur deras sociala liv kunde te sig under järnbrukstiden.

Öppettider

29 mars klockan 12:00-16:00.
31 mars klockan 12:00-15:00.

Karta

Utställningslokal

Smedsbostaden
Stora gatan 45, Lövstabruk

Tillgänglighet:
Inte tillgänglighetsanpassad