Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Mål 1: Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former. Kommunens ansvar för det sociala stödet och omsorgen innebär att de som lever i den största ekonomiska utsattheten kan få hjälp att ta sig ur den.

Målet omfattar mer än den ekonomiska fattigdomen. Det kan handla om brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning eller fysisk säkerhet.

Kommunens utmaningar

 • Var tionde barn lever i en familj som räknas som ekonomiskt utsatt.
 • Nästan var femte person över 65 år lever i ekonomisk utsatthet.
 • Många saknar arbete även om arbetslösheten och antal personer i försörjningsstöd minskar.

 • Fler personer har kommit ut i arbete, i utbildning eller fått sjukersättning tack vare arbete inom kommunens individ- och familjeomsorg.
 • Arbetslösheten har minskat med 14,8 procent under året, från 800 personer i december 2021 till 682 personer i december 2022.
 • Kommunen driver projektet Ung framtid med stöd av samordningsförbundet som riktar sig till unga 16-29 år som inte har någon sysselsättning. Det har resulterat i att fler unga kommit vidare till arbete eller studier.
 • Kultur- och fritidsverksamheten erbjuder ett stort antal kostnadsfria aktiviteter för kommunens medborgare i allmänhet och barn och unga i synnerhet, för att fler ska ges möjlighet till en meningsfull fritid.
 • Kultur och fritidsverksamheten har bland annat genomfört familjedag på Vegavallen, aktivitetsdag i samarbete med Upplandsstiftelsen med fågelskådning, grillning och orientering.
 • Kulturprogrammet på Kulturhuset Möbeln har ett brett utbud som till 90 procent är kostnadsfritt.
 • Konst på väg har genomförts med ett stort antal konstnärer och besökare.
 • Biblioteket erbjuder IT-värdar som ger medborgare stöd i frågor relaterade till IT och digitala verktyg.
 • Alla nya kunder inom budget- och skuldrådgivningen har erbjudits ett första besök inom 14 dagar.
 • Kommunen har deltagit i Sveriges kommuner och regioners (SKR) projekt Utvecklingsnätverk sociala företag för att stärka arbetet med att minska utanförskap och långtidsarbetslöshet.
 • Genom Fritidsbanken erbjuder kommunen alla att låna avgiftsfri fritidsutrustning.

Lokala delmål

Kommunfullmäktige antar varje år lokala Agenda 2030 delmål i kommunens budget och flerårsplan som alla verksamheter ska arbeta mot. Att ett Agenda 2030 mål eller delmål bedöms uppnått betyder inte att kommunen är färdig med målet, utan det innebär att arbetet går åt rätt håll för att kommunen ska uppnå målen i sin helhet till år 2030.

Uppnådda

🟢 Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska

Nyckeltalsuppföljning

Trenden visar hur det går för målet i kommunen i stort, alltså för kommunen, invånarna och miljöerna tillsammans.

🟡 Barnfattigdom

🔴 Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Beskrivning av måluppfyllnad

🟢 = Vi ligger bra till för att uppfylla målet.

🟡 = Vi är på rätt väg för att uppfylla målet, men det går för långsamt.

🔴 = Ännu inga åtgärder eller utvecklingen går åt fel håll. Åtgärder krävs.