Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Agenda 2030

Tierps kommun ska utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Därför är Agenda 2030 ledande för kommunens arbete och styrande i både politik, budget, flerårsplan och alla verksamheter.

Lokala mål i budgeten

Kommunen har beslutat om 77 lokala delmål som förtydligar vad Agenda 2030 betyder för vår kommun. Även om de sjutton övergripande målen är globala är flera lösningar lokala.

I årsredovisningen sammanställer vi verksamheternas arbete och hur det har gått under året. Där finns även en sammanställning över nationella nyckeltal som visar på utvecklingen i kommunen i stort, alltså kommun, invånare och miljö tillsammans.

Filtrera målen

I filtreringen går det att ta del av nationella nyckeltal och hur det går för kommunens arbete kopplat till de olika hållbarhetsmålen.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Kategori
Lokala delmål

Budget och årsredovisning

Ta del av kommunens budget, årsredovisning och delårsrapporter.

Budget och flerårsplan

Årsredovisning och delårsrapporter