Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Kust och fiskelägen

Längs den norduppländska kusten ligger flera gamla och vackra fiskelägen, väl värda ett besök. Se solen gå ned från en klippa i Fågelsundet eller smaka på rökt fisk i Fagerviken.

Fågelsundets fiskeläge

Fågelsundets fiskeläge ligger vid Hållnäslandets yttersta spets. Redan på 1700-talet fanns här några små bodar för förvaring av nät och redskap. Under 1800-talet blev fisket en allt viktigare näring och bebyggelsen tätnade. Fågelsundet har varit Upplands största fiskeläge och under sin blomstringstid på 1940-talet fanns här hela 27 båtlag.

Miljön i Fågelsundet har ett högt kulturhistoriskt värde med karaktäristiska sjöbodar från skilda tider, kokhus och gistvallar för torkning av nät och garn.

Av den äldsta bebyggelsen finns inget kvar, men Hållnäs hembygdsförening äger och vårdar ett antal bodar som utgör ett fiskemuseum.

Under sommaren finns möjlighet att köpa färsk och rökt fisk eller följa med på en båttur.

Sikhjälma

Fisket i Sikhjälma bedrevs ursprungligen av bönder från Sikhjälma by. Hamnen, som kanske från början låg i byn, har på grund av landhöjningen flyttats flera gånger. Idag finns ett tiotal båthus från 1900-talets början och intill dessa finns gistvallar för torkning av garn och nät.

Fagerviken

Fagervikens fiskelägen växte fram under 1900-talets början och var länge ett av länets större. Omkring 1950 fanns ännu ett tjugotal fiskare kvar. Det mesta av fiske- bebyggelsen finns bevarad. Hamnen var också i början av 1900-talet betydelsefull som frakthamn med bl.a. reguljär ångbåtstrafik till Gävle.

Gudinge

Gudinge är ett gammalt fiskeläge, även om det inte är klarlagt när det anlades. Den nuvarande hamnen byggdes i slutet av 1930-talet och var då ostkustens modernaste fiskehamn. Här finns än idag yrkesverksamma fiskare.

Björns skärgård

Björns skärgård är beläget vid Fågelsundet, nordost om Skärplinge vid Upplands nordkust. Skärgårdsområdet ligger på en utbredd platå och rymmer sex större öar och en mängd småskär, klippryggar och stenar. Ön erbjuder en storslagen utsikt över Bottenhavet.

Bebyggelsen som finns i området är belägen på Björn och ­är en typisk fyrvaktarmiljö bestående av Björns fyr och tillhörande bostäder, uthus och sjöbodar. Här finns också en mindre hamn. Inägorna kring bebyggelsen är ängsartade och omgärdas av gamla stenmurar.

Området har ett rikt fågelliv med omkring 3000 häckande par och är väldigt populär bland fågelskådare. Hela ön har under lång tid varit tillgänglig för allmänheten, med undantag för fyrmästarbostaden. På fastland vid Fågelsundet har en stig anlagts på lokalt initiativ med P-plats och naturinformation.

Björns skärgård – Nytt naturreservat