Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Trollsjön Tierp

Trollsjön i Tierp är ursprungligen en bergtäkt som bröts fram i samband med E4:ans nya sträckning. Med sitt djup och klara vatten är Trollsjön en upplevelse och i sjön finns badflottar för både lek och solande.

Här kan du hoppa från höga klippor ner i det djupa vattnet. Sjön är på sina ställen mer än 25 m djup och är en populär plats även för dykare. 

Intill badets entré finns en parkeringsyta där alla fordon ska parkeras. Toalett finns.

Hitta hit

Det går ingen kollektivtrafik fram till Trollsjön, utan dit tar man sig enklast med cykel eller bil. Sväng av vid Atlas Copco och följ Maskinvägen. Därifrån är vägen skyltad med badskyltar.

#trollsjön på Instagram

Vägbeskrivning

Från Industrigatan, sväng in på Maskinvägen vid Atlas Copco. Grusvägen sträcker sig sedan ca 4 km till badsjön. Vägen går först lite slingrigt 3 km västerut och man passerar under nya E4:an. Sedan går vägen rakt söderut parallellt med E4:an. Där raksträckan tar slut svänger vägen 90 grader åt höger och efter 300 m är man framme vid entrén till sjön.

Buss och 4 km promenad:

Från Tierps centralstation går buss 511, med vilken man kommer till närmaste busshållplats, "Bräckstavägen" på Industrigatan och därifrån är det drygt 4 km grusväg fram till Trollsjön.

Varning och ordningsregler

Det är viktigt att vara medveten om vattendjupet när man ska bada i Trollsjön. Vistas man i området är det även viktigt att vara försiktig när man närmar sig branterna. Säkrast är det bakom staket eller på fast berg. Man bör också tänka på att människor högre upp kan få stenar eller annat att trilla ner på den som är under. Det är heller inte säkert att klättra upp för klippväggarna, eftersom vissa partier är försvagade av sprängningsarbetet och kan lossna. Var försiktig om du promenerar runt sjön och dyk inte ner i sjön från branterna!

Båten som finns intill strandkanten är en livbåt. Den är ingen lekutrustning, utan ska finnas till hands om någonting skulle hända.

Vi måste hjälpas åt och tillsammans följa de enkla och självklara ordningsregler som finns för området så att badplatsen hålls ren, säker och inbjudande och kan hållas öppen även i framtiden.

Bakgrund

Det unika med sjön är att bergtäkten redan från början planerades och utformades för att bli en badsjö efter att brytningsarbetet var slut. Själva brytningsarbetet har planlagts för att ge sjön sin slutliga utformning.

De pumpar som pumpade bort vatten under bergtäktens drift stängdes av under oktober 2007 och därmed började vattennivån stiga i sin egen takt med tillrinnande grundvatten och nederbörd. Vägarbetet och markarbetena runt täkten gjordes klara under hösten 2008 och vissa ytor såddes samtidigt som första snön kom. Under våren 2009 har arbetet fortsatt med att till exempel bygga offentliga toaletter och iordningställa parkeringsytor.