Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Bergstäckt med vatten och bryggor

Trollsjön Tierp

Trollsjön i Tierp är ursprungligen en bergtäkt som bröts fram i samband med E4:ans nya sträckning. Med sitt djup och klara vatten är Trollsjön en upplevelse och i sjön finns badflottar för både lek och solande.

Du kan välja att lägga dig på gräsytor, sand eller klippor. Från den anlagda stranden kan man gå ner i vattnet, men från klipporna runt omkring sjön är det djupare vatten.

Det finns även höga klippor där man kan hoppa ner i det djupa vattnet och klättra upp på en stege längs med klippväggen. Sjön är på sina ställen mer än 25 m djup och är en populär plats även för dykare. Vid badet finns en parkeringsyta.

Parkering vid Trollsjön

För att hålla vägen fri för utryckningsfordon är det enbart tillåtet att parkera vid den uppmärkta parkeringen. Det råder parkeringsförbud längsmed hela vägen fram till badplatsen.

Parkeringsavgift

Från och med den 20 maj 2024 sker parkeringsövervakning vid Trollsjön. Avgiften är 5 kronor per timme, max 30 kronor per dygn. Betalning med app.

Taxa för parkeringsavgift vid Trollsjön Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Utrustning vid Trollsjön

Badflottar, ramp med ledstång ner i vattnet, grillplats, bänkar och toalett.

För din säkerhet

Vid Trollsjöns badplats finns:

  • Livboj
  • Livflotte
  • Livräddningsstege
  • Livräddningshake
  • Platsskylt

Varning och ordningsregler

Det är viktigt att vara medveten om vattendjupet när man ska bada i Trollsjön. Vistas man i området är det även viktigt att vara försiktig när man närmar sig branterna. Säkrast är det bakom staket eller på fast berg. Man bör också tänka på att människor högre upp kan få stenar eller annat att trilla ner på den som är under. Det är heller inte säkert att klättra upp för klippväggarna, eftersom vissa partier är försvagade av sprängningsarbetet och kan lossna. Var försiktig om du promenerar runt sjön och dyk inte ner i sjön från branterna!

Båten som finns intill strandkanten är en livbåt. Den är ingen lekutrustning, utan ska finnas till hands om någonting skulle hända.

Håll badplatsen ren

Vi måste hjälpas åt och tillsammans följa de enkla och självklara ordningsregler som finns för området så att badplatsen hålls ren, säker och inbjudande och kan hållas öppen även i framtiden.

Kommunen har tillsyn av badplatsen.

Kasta ditt skräp

Med bil och cykel
Från Industrigatan, sväng in på Maskinvägen vid Atlas Copco. Grusvägen sträcker sig sedan ca 4 km till badsjön. Vägen är skyltad med badskyltar.

Med buss och 4 km promenad
Från Tierps centralstation går buss 511, med vilken man kommer till närmaste busshållplats, "Bräckstavägen" på Industrigatan och därifrån är det drygt 4 km grusväg fram till Trollsjön.  UL - tidtabeller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Det unika med sjön är att bergtäkten redan från början planerades och utformades för att bli en badsjö efter att brytningsarbetet var slut. Själva brytningsarbetet har planlagts för att ge sjön sin slutliga utformning.

De pumpar som pumpade bort vatten under bergtäktens drift stängdes av under oktober 2007 och därmed började vattennivån stiga i sin egen takt med tillrinnande grundvatten och nederbörd. Vägarbetet och markarbetena runt täkten gjordes klara under hösten 2008 och vissa ytor såddes samtidigt som första snön kom. Under våren 2009 fortsatte arbetet med att till exempel bygga offentliga toaletter och iordningställa parkeringsytor.