Kontakta Företag

Markanvisning

En markanvisning innebär att ett företag reserverar ett visst kommunägt markområde. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under reservationstiden, men det är ingen garanti för att kommunen kommer att sälja marken till just det företaget. En markanvisning är alltid tidsbegränsad.

Triangelparken

Den kommande markanvisningen för TriangelparkenPDF (pdf, 2 MB) i Tierps kommun fördröjs för att preliminärt släppas under första kvartalet 2019.

Anledningen till detta är att upphandlingen av infrastrukturen har dragit ut på tiden.

Vi återkommer med ny tidplan så snart upphandlingen är klar.

Kommande markanvisning

Triangelparken, Siggbo.PDF (pdf, 240 kB)
Del av Tierp 1:1, fastighetsägare Tierps Kommun

Pågående markanvisning

Just nu pågår ingen markanvisning.

Avslutad markanvisning

Markanvisningsavtal för fastigheten Gyllby 1:58 avslutades den 17 mars 2017. Företaget Veconia AB med säte i Uppsala, vann markanvisningstävlingen.

ÄDP 350 Gyllby 1_58 Antagandekarta
PDF
(pdf, 406 kB)ÄDP 350 Gyllby 1_58 Antagandehandling
PDF
(pdf, 2 MB)Karta på omgivningPDF (pdf, 178 kB)

Anmäl intresse

Vill ni vara med och få Tierp att växa? Gör en intresseanmälan för ditt företag redan idag. Allt som behövs är att fylla i uppgifterna som finns i formuläret.

Olika typer av markanvisning

Direktanvisning

En direktanvisning innebär att en intressent hör av sig till kommunen med en idé om utveckling av ett område. Denna idé bedöms av kommunen och prövas mot ändamålet i befintliga och kommande planer. Bedömer kommunen idén som bra, kan en direktanvisning ske. En direktanvisning kan också ske genom att kommunen föreslår en viss byggherre för ett visst projekt. Det kan vara fall där särskild kompetens eller erfarenhet är nödvändig.

Markanvisning med anbud

I mindre projekt används ofta så kallad ”riktad markanvisning” för att samla in förslag för hur ett område ska bebyggas. Kommunen uppmanar då flera byggföretag att inom en viss tid komma in med bidrag och anbud det vill säga hur mycket man är beredd att betala för marken. Man ska då även redovisa hur man vill utnyttja den berörda marken, vad man tänkt bygga, hur det ska se ut och vilken upplåtelseform man tänkt sig. Även hyresnivåer, eventuella bostadsrättsinsatser, tidplaner och etappindelning kan ingå i redovisningen.
Kommunen avgör sedan vilket företag som anses ha lämnat det bästa förslaget och de erbjuds att ingå ett markanvisningsavtal.

Markanvisningstävling

I större projekt används istället ofta markanvisningstävlingar. Det innebär samma sak som riktad markanvisning, men med skillnaden att det ställs större krav på
detaljering när företagen redovisar hur de vill utnyttja marken.
Även här är dock syftet att hjälpa kommunen att avgöra vilket företag som ska få ingå markanvisningsavtal för platsen.