Kontakta Företag

Fakturera kommunen

Du som leverantör till Tierps kommun kan effektivisera din fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska leverantörsfakturor till oss.

Förutom att spara på porto och brevpapper gör du även en insats för miljön. Att skicka elektroniska fakturor är varken krångligt eller dyrt.

För att komma igång med e-faktura:

Kontakta Fakturacentralen på tel 0293-21 81 45 eller via formulär:

E-faktura

Med e-faktura avses att kommunen tar emot fakturan i elektroniskt format av leverantören. Tierps kommun tar emot e-faktura via tredjepart: VAN-leverantör, fakturaväxel eller bank. Tierps kommun kan ta emot två varianter av elektroniska fakturor.

  • Svefaktura
  • EDI-faktura

Svefaktura

Den offentliga sektorns standard för e-fakturor är Svefaktura. Svefakturan lämpar sig för leverantörer där beställningen sker via telefon/fax eller butik. Syftet med Svefaktura är att minska antalet manuella moment vid fakturahanteringen än vid skanning av pappersfakturor.

EDI-faktura

En EDI-faktura är en E-faktura med ett mer strukturerat och detaljerat innehåll än Svefaktura. EDI-fakturan lämpar sig vid E-handel där informationen i fakturan kan stämmas av automatiskt mot pris och kvantitet i kommunens e-handelssystem. EDI-faktura passar även leverantörer som skickar periodiska fakturor tex energi- och telefakturor.

Pdf-faktura

Pdf-faktura är ett alternativ till att skicka pappersfaktura eller e-faktura. Om du som leverantör i dagsläget inte har möjlighet att skicka e-faktura erbjuder vi dig en tillfällig lösning att skicka pdf-fakturor direkt till kommunens fakturacentral via mail.

Pdf-lösningen kan även vara ett alternativ för de allra minsta leverantörerna som skickar ett fåtal fakturor per år.

Skicka pdf-faktura

Fyll i Anmälningsformulär för elektronisk faktura så skickar vi information om bland annat vilken e-postadress som pdf-fakturan ska skickas till, samt vilket referensnummer ni ska ange.