Kontakt

Miljöskydd

Brandfarliga och explosiva varor
Företag kan behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för att hantera sådana varor.

Miljöfarlig verksamhet
Om du driver en miljöfarlig verksamhet kan du behöva göra en anmälan till kommunen eller ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen.

Hantera avfall och återvinna
TEMAB, Tierps Energi & Miljö AB ansvarar för insamling och omhändertagande av hushålls- och matavfallet i kommunen, skötsel och drift av återvinningscentraler samt slamtömning.

Här kan du även beställa företagskort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att kunna lämna industri- och grovavfall på kommunens alla återvinnings­centraler.