Kontakt

Skol-, omsorg- och hygienverksamhet

Hygienlokaler
Anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts.

Solarieverksamhet
Du som bedriver en solarieverksamhet eller som tänker starta en ska anmäla det till kommunen.