Kontakta Företag

Skol-, omsorg- och hygienverksamhet

Brandfarliga och explosiva varor
Företag kan behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för att hantera sådana varor.

Hygienlokaler
Anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts.

Solarieverksamhet
Du som bedriver en solarieverksamhet eller som tänker starta en ska anmäla det till kommunen.