Kontakt

Projekt och samverkan

Kommunen är engagerad i ett stort antal olika projekt och samarbeten.

Vi samarbetar idag med andra kommuner, län, landsting, företagarföreningar och organisationer.

Kommunen är delaktig i olika projekt, såväl regionala som lokala. Projekten rör oftast kompetensutveckling, landsbygdsutveckling och besöksnäring. Om du har en projetkidé kan du kontakta enheten näringsliv och turism för information om var du kan hitta projektmedel.

Pågående projekt

Leader Nedre Dalälven

Några av kommunens enheter ingår i olika projket som är finansierade av Leader Nedre Dalälven ett s.k Leaderprojket.

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. Tanken med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och den ideella sektorns engagemang.

Leader Nedre Dalälven Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer? Tag kontakt med – Lena Wänkkö, kontaktperson Leader Tierps kommun, koordinator näringsliv och turism, 0293-21 86 26

Upplev Norduppland

Upplev Norduppland är ett destinationssamarbete mellan Tierps och Älvkarleby kommuner som tillsammans med Leaderprojekten Adrenanlin & Romantik och Från köping till kärna arbetat med nätverkande, och utbildningar av olika slag.
I detta samarbete har kommunerna tagit fram en besöksnäringsapp som gör det lättare för besökare att orientera sig i kommunerna.
Upplev Norduppland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och det civila samhället

Tierps kommun vill stärka samverkan med civilsamhället och skapa en hållbar utveckling i kommunen där ingen lämnas utanför. Därför pågår nu ett arbete för att ta fram en så kallad lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället.

Avslutade projekt som vi arbetar vidare med

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Under 2021 och 2022 var Tierps kommun en av 12 deltagande kommuner som tillsammans med SKR arbetade för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.

Projektet finansierades av ESF-medel. SKR bemannade en nationell projektstab bestående av projektledare, sakkunnig, processtödjare, ekonom och administratör. Varje medverkande kommun har ett lokalt projektteam.
Utvecklingsnätverk Sociala Företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbeten