Kontakt

Projekt och samverkan

Kommunen är engagerad i ett stort antal olika projekt och samarbeten.

Vi samarbetar idag med andra kommuner, län, landsting, företagarföreningar och organisationer.

Kommunen är delaktig i olika projekt, såväl regionala som lokala. Projekten rör oftast kompetensutveckling, landsbygdsutveckling och besöksnäring. Om du har en projetkidé kan du kontakta enheten näringsliv och turism för information om var du kan hitta projektmedel.

Pågående projekt

Coacher för energi och klimat

Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län driver projektet Coacher för energi och klimat. Projektet erbjuder små företag i länet en kostnadsfri energigenomgång och fortsatt coaching för minskad energianvändning och klimatpåverkan.
Energi och Klimatrådgivarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondprogrammet. Pågår från januari 2017 till juni 2020.

Leader Nedre Dalälven

Några av kommunens enheter ingår i olika projket som är finansierade av Leader Nedre Dalälven ett s.k Leaderprojket.

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. Tanken med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och den ideella sektorns engagemang.
Leader Nedre Dalälvenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upplev Norduppland

Upplev Norduppland är ett destinationssamarbete mellan Tierps och Älvkarleby kommuner som tillsammans med Leaderprojekten Adrenanlin & Romantik och Från köping till kärna arbetat med nätverkande, och utbildningar av olika slag.
I detta samarbete har kommunerna tagit fram en besöksnäringsapp som gör det lättare för besökare att orientera sig i kommunerna.
Upplev Nordupplandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Tierps kommun och 11 andra kommuner arbetar tillsammans med SKR för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.

Projektet finansieras av ESF-medel. SKR bemannar en nationell projektstab bestående av projektledare, sakkunnig, processtödjare, ekonom och administratör. Varje medverkande kommun har ett lokalt projektteam.
Utvecklingsnätverk Sociala Företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och det civila samhället

Tierps kommun vill stärka samverkan med civilsamhället och skapa en hållbar utveckling i kommunen där ingen lämnas utanför. Därför pågår nu ett arbete för att ta fram en så kallad lokal överenskommelse mellan Tierps kommun och civilsamhället.
Samverkan med civilsamhälletlänk till annan webbplats

Söka projektmedel

Leader Nedre Dalälvenlänk till annan webbplats

Samarbeten