Kontakt

Tillväxtklustret Norduppland – med sikte mot 2035

Som en av de mest framstående regionerna för grönt näringsliv norr om Stockholm spelar Tierps kommun en viktig roll i den pågående tillväxten. 

Stark tillväxt till 2035

Stockholms Handelskammare i Uppsala län har gjort en förstudie om lovande tillväxtområden i den gröna omställningen. Den visar att omkring 5000 arbetstillfällen behöver rekryteras i Tierps- och Östhammars kommuner för att klara tillväxttakten fram till 2035.

Gemensamt partnerskap

Utifrån förstudiens resultat har vi, tillsammans med Östhammars kommun, ingått i ett partnerskap med ledning av Stockholms Handelskammare i Uppsala län. Att rekrytera rätt kompetenser har varit en utmaning för både det privata näringslivet och offentlig sektor.

Partnerskapet ska arbeta för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och utvecklingen av Norduppland. Kompetensförsörjning handlar om mer än att anställa till ett yrke, även platsens attraktion är viktig och det är ett arbete vi ska göra tillsammans.

Vi ska marknadsföra Norduppland som en plats att bo, verka och etablera sig på. På den här storstadsnära platsen kommer det finnas ett stort rekryteringsbehov och det privata näringslivet kommer göra stora investeringar de kommande åren.

Tillsammans lägger vi grunden för en gemensam bild av allt kommunen kan erbjuda.

Medlemmar i partnerskapet

I partnerskapet ingår:

  • Tierps kommun
  • Östhammars kommun
  • Region Uppsala
  • Stockholms Handelskammare i Uppsala län
  • STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle)
  • Privata näringslivet från hela regionen.

Näringslivet gör en stor satsning i det här arbetet vilket visar på hur viktigt det är att det genomförs.

Kartvy över orterna Älvkarleby, Tierp, Forsmark, Gimo, Uppsala, Enköping, Västerås, Arlanda och Stockholm.

Kontakt

Vill du veta mer om kommunens tillväxt, förstudien eller partnerskapet? Välkommen att kontakta oss!

E-post: naringsliv@tierp.se
Telefon: 0293–21 80 00