Kontakt

Fakta om näringslivet

I kommunen finns många samhällen med lång industri­tradition. Vi har en stor mängd framgångs­rika företag. Flertalet av dem är småföretag, men också flera medelstora företag inom olika verksamhetsområden.

Några av de större privata arbetsgivarna i kommunen är Atlas Copco Tools AB, Erasteel Kloster AB och Munters Europe AB. Ett varierat utbud av företag är en stor och viktig tillgång för hela kommunen eftersom det utgör basen för vårt arbetsliv och näringsliv.

Företagsregister

UC Webbselect (Upplysningscentralen)

I UC:s register kan du hitta företag, adresser och telefonnummer till alla företag inom Tierps kommun. Både utifrån bransch och område. UC hämtar sina upplysningar bland annat från Skatteverket och Bolagsverket.

Sök företag eller bransch Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skotta bort snö eller klippa din gräsmatta?

Kontakta de privata utförare som utför dessa tjänster i Tierps kommun.

Fakta och statistik om näringslivet i Tierps kommun

Öppna jämförelser Företagsklimat - en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare

I månadsskiftet april/maj varje år presenterar SKR "Öppna jämförelser Företagsklimat", en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare.

Resultatet baseras på en enkät som årligen skickas ut till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Tierps kommun genomför denna undersökning varje år eftersom det är viktigt för kommunen att erbjuda en bra kommunal service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Genom att fånga upp synpunkter och identifiera möjliga förbättringsområden ger undersökningen kommunen konkreta verktyg för förbättringsarbete av företagsklimatet. Undersökningen möjliggör också jämförelser över tid och med andra kommuner.

Fakta och statistik om kommunens näringsliv

En presentation med fakta och statistik om kommunens näringsliv. Innehåller bland annat antal företag, branschstruktur, resultat i olika mätningar som NKI och Svenskt Näringsliv. Uppdateras kontinuerligt.

Fakta och statistik Tierps kommuns näringsliv Pdf, 5 MB.