Kontakt

Bygg, vatten och avlopp

Bygglov och tillstånd
Bygga nytt, ändra eller riva. Andra tillstånd vid byggande.

Ventilationskontroll
Fastighetsägare är skyldiga att låta genomföra funktionskontroll av ventilationssystemen.

Fastigheter
Fastighetsägaren ansvarar för att lokalerna underhålls.

Egenkontroll av fastigheter
För att förebygga och avhjälpa störningar.

PCB
Krav på fastighetsägare att inventera och sanera PCB i sina byggnader.