Kontakt

Offentlig upphandling

Kommunen är en upphandlande myndighet och alla pågående upphandlingar finns i upphandlingssystemet Tendsign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bli leverantör till kommunen

Kommunen köper in varor och tjänster bland annat genom ramavtal, dynamiskt inköpssystem och direktupphandling.

  • Kommunen upphandlar ramavtal både i egen regi och i samarbete med andra kommuner i länet. Det finns även centralt upphandlade ramavtal som kommunen kan välja att ansluta sig till. Adda inköpscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett exempel som upphandlar till kommuner och regioner i hela Sverige.
  • Ett ramavtal kan gälla upp till 4 år och omfattar kommunens hela behov av en vara eller tjänst under denna tid. Mängd kan variera och levereras sker vid behov. Marknaden är låst till en eller flera leverantörer under ramavtalsperioden.
  • Alla kommunens ramavtalsupphandlingar annonseras i upphandlingssystemet Tendsign Länk till annan webbplats.. Anbud kan bara lämnas under den tid som upphandlingen är publicerad.
  • Priser som lämnas på anbudsdagen är bindande, vilket innebär att leverantören måste ta höjd för detta i sitt anbud. Kostnadsökningar under avtalsperioden regleras i avtalet, oftast genom indexreglering.

DIS finns inom många olika områden och fungerar ungefär som en leverantörspool. En godkänd ansökan i DIS betyder att leverantören är kvalificerad för att få lämna anbud till kommunen inom ett specifikt område.

Genom DIS kan mindre företag och verksamheter leverera till kommunen utefter sin egen kapacitet, utan att binda upp sig på varken tidsperiod, mängd eller pris.

Kommunen annonserar sitt behov i systemet och leverantören prissätter varan eller tjänsten vid varje avrop. Det gör att priserna blir aktuella och korrekta för varje förfrågan och leverantören svarar bara på förfrågningar den har kapacitet för.

Ansök till kommunens dynamiska inköpssystem.

Kontakt

Är du intresserad och vill veta mer eller har frågor om avtal eller upphandlingar? Kontakta upphandlingsenheten:

E-post: upphandling@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 00