Kontakt

Offentlig upphandling

Kommunen är en upphandlande myndighet och alla pågående upphandlingar finns i upphandlingssystemet Tendsign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bli leverantör till kommunen

Stor eller liten verksamhet spelar ingen roll - lämna anbud på kommunens upphandlingar! Genom ett dynamiskt inköpssytem kan även lokala aktörer lämna anbud på tjänster och produkter till kommunen i mindre kvantiteter och med kortare leveranser.

Avtal och affärsförhållanden

När en leverantör under en bestämd tidsperiod levererar utifrån kommunens beställningar finns det ett ramavtal mellan kommunen och leverantören. Ett ramavtal kan ha en eller flera leverantörer.

I ett dynamiskt inköpssystem ansöker leverantören om att bli antagen och får därefter anbudsförfrågningar löpande från kommunen.

Fördelen är att det går att ansöka om att vara leverantör under en längre period utan att binda upp sig till ett fast pris vid ansökningstillfället. Leverantören prissätter varan eller tjänsten i samband med varje avrop vilket gör att priserna blir aktuella och korrekta för varje förfrågan.

En godkänd leverantör i inköpssystemet, är en godkänd leverantör till kommunen.

Kommunen och de kommunala bolagen kommer under år 2022 införa ett dynamiskt inköpssystem för byggentreprenader. Som antagen leverantör får du löpande anbudsförfrågningar och har möjligheten att lämna anbud.

Vi vill gärna att fler livsmedelsproducenter ansöker om att vara med i det dynamiska inköpssystemet. När du som livsmedelsproducent har ansökt och blivit antagen får du möjligheten att svara på anbudsförfrågningar.

Både stora och små leverantörer räknas och vi anpassar avropen beroende på vilka leverantörer som är antagna i inköpssystemet.

Kontakt

Är du intresserad och vill veta mer eller har frågor om avtal eller upphandlingar? Kontakta upphandlingsenheten:

E-post: upphandling@tierp.se
Telefon: 0293-21 80 00

Tröskelvärden och direktupphandling

  • Om upphandlingens värde är lägre än ett visst belopp kallas det direktupphandling. Vid direktupphandling är regelverket enklare och kommunen kan vända sig direkt till leverantörer.

Upphandlingsmyndigheten om tröskelvärden och direktupphandlingsgränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.