Kontakta Företag

Offentlig upphandling

Tierps kommun köper varor och tjänster för drygt 300 mkr per år. Kommunen är en upphandlande myndighet och kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens centrala upphandlingsorgan.

Tierp kommuns pågående upphandlingar annonseras via upphandlingssystemet Kommers Annons. För att se upphandlingarna kan du kostnadsfritt registrera ett konto.

Klicka på Kommers Annons och sedan på ”dina leverantörssidor” högst upp på sidan. Skapa ett leverantörskonto och anmäl vilka områden du är intresserad av så får du meddelande via mail när kommunen lägger ut en ny upphandling inom ditt område.

Överstiger upphandlingens värde något av de i lagen angivna tröskelvärdena tillämpas en öppen upphandling. En öppen upphandling skall alltid nå ut till hela EU och publiceras därför i Ted (Tenders electronic daily)

Tröskelvärden:

Varor och tjänster: 2 096 097 kr.
Byggentreprenader: 52 620 561 kr.

Direktupphandlingar

Direktupphandlingar är upphandlingar där totala värdet understiger 586 907 kr (januari 2018). Vid direktupphandling är regelverket enklare och kommunen kan vända sig direkt till leverantörer utan ett annonserat förfarande.

Frågor

Om du har frågor angående avtal eller upphandlingar kontakta upphandlingsansvarig: upphandling@tierp.se

Vid specifika frågor gällande en annonserad upphandling ska frågorna ställas skriftligt via upphandlingssystemet Kommers Annons innan tilldelningsbesked har skickats. Ramavtalsupphandlingar samordnas ibland med Uppsala, Heby, Östhammar, Knivsta, Håbo, Enköping och Sandvikens kommuner. Det upphandlingsnätverket går under namnet Uppsam.