Kontakt

Kontakt Näringslivsenheten

Näringslivsenheten

Lars Ingeberg
Chef Medborgarservice, enheten Näringsliv och turism
Telefon: 0293-21 80 89
E-post: lars.ingeberg@tierp.se

Lena Wänkkö
Koordinator näringsliv och turism
Telefon: 0293-21 86 26
E-post: lena.wankko@tierp.se

Linda Melander (f.d Ärlig)
Näringslivssamordnare
Telefon: 0293-21 80 81
E-post: linda.melander@tierp.se

Medborgarservice

Tierps kommunala organisation är anpassad för enkelhet och korta beslutsvägar. Medborgarservice är "en väg in för alla" — företagare som privatperson. Du får snabbt svar på dina frågor och vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person — oavsett vilken typ av ärende du har. Senast inom 24 timmar ska du få en återkoppling.

Organiserade företagsbesök

Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök. Besöken genomförs av tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med kommunpolitiker. Resultatet av besöken redovisas för kommunstyrelsen.

Anmäl intresse

Om du önskar få ett besök på ditt företag kan du anmäla ditt intresse till oss. Vi tar därefter kontakt med dig för att hitta ett datum som kan vara lämpligt.

Anmälan företagsbesök