Kontakt

Gator, torg och parker

Allmän plats
Ansöka om tillstånd för att få utnyttja offentlig mark.

Torghandel
Försäljningsplats upplåtes på bestämd tid, högst ett år. Platserna bokas via Medborgarservice.

Marknad
Anordnas alltid andra torsdagen i maj respektive oktober. Ansökan för plats krävs.

Skyltning
För att få sätta upp skyltar krävs tillstånd.