Kontakt

Torghandel

Allmänna torghandelsplatser om ca 3 x 5 m finns vid affärscentrum i Söderfors, på Stora Salutorget i Tierp och på torget i Örbyhus.

Försäljningsplats upplåtes på bestämd tid men högst ett år. En tillfällig plats upplåtes för viss dag och elanslutning kan tillhandahållas.

Kostnad för torgplats

Information om kostnad för en torgplats finns i taxan för markupplåtelsePDF (pdf, 322 kB).

marknadsdagarna är det en annan taxa som gäller och platserna bokas via Medborgarservice.