Kontakt

Hantera avfall och återvinna

All insamling och omhändertagande av hushållsavfall i kommunen ansvarar Temab för. Det gäller även tömning av slam, drift av återvinningscentraler och frågor som gäller renhållningsabonnemang. 

Terminalkort för sluttäckning

För att lämna avfall för sluttäckning till deponin Gatmot behöver företaget ett terminalkort. Korten är unika för varje fordon.

Beställ terminalkortPDF (pdf, 445 kB)

Deponi invägning

Första invägning

 1. Registrera kort eller fyll i kortnummer.
 2. Ange hämtställe och vilket material som är på fordonet. (Kommer dessa val inte upp är det redan förinställt på kortet).
 3. Klicka på "Registrera delvikt" en gång.
 4. Kolla att den sammanlagda vikten är uppdaterad. Om ja; kör fram så att släpet står på vågen.
 5. Kliv ur, kliv upp på stegen och klicka på "Registrera delvikt" igen.
 6. Kolla så den sammanlagda vikten är korrekt Om ja; klicka på ”Fortsätt alla delvikter klara”.
 7. När det står ”Första invägning klar” på skärmen; klicka på ”Skriv ut kvitto” och lägg kvittot i postlådan uppe på deponin eller ge det till deponipersonalen.

Andra invägning (tomvägning)

 1. Registrera kort eller fyll i kortnummer.
 2. Klicka på "Fortsätt" en gång. Tomvikten registreras.
 3. Kolla att tomvikten är uppdaterad. Om ja; kör fram så att släpet står på vågen.
 4. Kliv ur och upp på stegen, klicka på "Fortsätt" igen. Tomvikten uppdateras.
 5. När det står ”Andra invägning klar” på skärmen; klicka på ”Skriv ut kvitto” och kvittot är ditt att behålla.
 6. Nu är allt klart och du kan åka

Vid problem

Anropa deponipersonalen på Riks 1:an

Landfill weighing

First weighing

 1. Register card or fill in card number.
 2. Enter the pick-up location and the material on the vehicle. (If these options do not appear, then the card is preset).
 3. Press "Registrera delvikt" once.
 4. Check that the "sammanlagd vikt" has updated. If yes; drive forward so the trailer is on the scale.
 5. Step out, step up on the ladder and press "Registrera delvikt" again.
 6. Check that the "sammanlagd vikt" is correct. If yes; press ”Fortsätt alla delvikter klara”.
 7. When it says ”Första invägning klar” on the screen; press ”Skriv ut kvitto” and put the receipt in the mailbox at the landfill or give it to the landfill staff.

Second weighing (Dry weight)

 1. Register card or fill in card number.
 2. Press "Fortsätt" once. Dry weight is registered.
 3. Check that the "tomvikt" has updated. If yes; drive forward so the trailer is on the scale.
 4. Step out, step up on the ladder and press "Fortsätt" again. Dry weight has updated.
 5. When it says ”Andra invägning klar” on the screen; press ”Skriv ut kvitto”. The receipt is yours to keep.
 6. Now you are ready to go.

In case of problems

Call the landfill staff on radio coms: Riks 1:an

Företagskort för återvinning

För att lämna industri- och grovavfall på återvinnings­centralerna i kommunen behöver företaget ett företagskort. Mer information om hur kortet beställs hittar du hos Temab, Tierps Energi & Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är absolut förbjudet att elda upplänk till annan webbplats eller gräva ner avfall. Det är inte heller tillåtet att transportera hushållsavfall till eller från en fastighet.