Kontakt

Brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga och explosiva varor utgör en risk för både bränder och utsläpp. Företag kan behöva anmäla eller ansöka om tillstånd för att hantera sådana varor.

Söka tillstånd

Gränsen för när du behöver söka tillstånd skiljer sig åt beroende på om du ska hantera varorna som privatperson eller som företag. Det varierar också beroende på om varorna ska användas vid publik verksamhet eller inte.

Inom Uppsala, Östhammar och Tierps kommun är det Uppsala brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som ger tillstånd för hanteringen av brandfarliga varor.