Kontakt

Sluttäckning deponi

För att lämna avfall för sluttäckning till deponin Gatmot behöver företaget terminalkort. Korten är unika för varje fordon och gör det möjligt att lämna icke farligt avfall till sluttäckning av deponin.

Beställning av terminalkort

Text här.

 1. Materialet ska bedömas och godkännas skriftligt av projektledningen, kontakta medborgarservice om du har frågor.
 2. När materialet är godkänt beställer du kortet.
 3. Lämna in din beställning i god tid. Tänk på att du måste ta emot kortet innan lämning kan ske på deponin.
 4. Du tar emot ett RFID-kort per fordon som är knutet till registreringsnumret.

Beställ terminalkortet via vår e-tjänst.

Beställ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändra eller avsluta terminalkort

Via e-tjänsten kan du avsluta eller ändra uppgifter kopplade till kortet. Exempel på ändringar:

 • Fakturaadress
 • Hämtställe
 • Material
 • Registreringsnummer
 • Avsluta kortet

Ändra eller avsluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner för invägning

Första invägning

 1. Registrera kort eller fyll i kortnummer.
 2. Ange hämtställe och vilket material som är på fordonet. (Kommer dessa val inte upp är det redan förinställt på kortet).
 3. Klicka på "Registrera delvikt" en gång.
 4. Kolla att den sammanlagda vikten är uppdaterad. Om ja; kör fram så att släpet står på vågen.
 5. Kliv ur, kliv upp på stegen och klicka på "Registrera delvikt" igen.
 6. Kolla så den sammanlagda vikten är korrekt Om ja; klicka på ”Fortsätt alla delvikter klara”.
 7. När det står ”Första invägning klar” på skärmen; klicka på ”Skriv ut kvitto” och lägg kvittot i postlådan uppe på deponin eller ge det till deponipersonalen.

Andra invägning (tomvägning)

 1. Registrera kort eller fyll i kortnummer.
 2. Klicka på "Fortsätt" en gång. Tomvikten registreras.
 3. Kolla att tomvikten är uppdaterad. Om ja; kör fram så att släpet står på vågen.
 4. Kliv ur och upp på stegen, klicka på "Fortsätt" igen. Tomvikten uppdateras.
 5. När det står ”Andra invägning klar” på skärmen; klicka på ”Skriv ut kvitto” och kvittot är ditt att behålla.
 6. Nu är allt klart och du kan åka

Vid problem

Anropa deponipersonalen på Riks 1:an

First weighing

 1. Register card or fill in card number.
 2. Enter the pick-up location and the material on the vehicle. (If these options do not appear, then the card is preset).
 3. Press "Registrera delvikt" once.
 4. Check that the "sammanlagd vikt" has updated. If yes; drive forward so the trailer is on the scale.
 5. Step out, step up on the ladder and press "Registrera delvikt" again.
 6. Check that the "sammanlagd vikt" is correct. If yes; press ”Fortsätt alla delvikter klara”.
 7. When it says ”Första invägning klar” on the screen; press ”Skriv ut kvitto” and put the receipt in the mailbox at the landfill or give it to the landfill staff.

Second weighing (Dry weight)

 1. Register card or fill in card number.
 2. Press "Fortsätt" once. Dry weight is registered.
 3. Check that the "tomvikt" has updated. If yes; drive forward so the trailer is on the scale.
 4. Step out, step up on the ladder and press "Fortsätt" again. Dry weight has updated.
 5. When it says ”Andra invägning klar” on the screen; press ”Skriv ut kvitto”. The receipt is yours to keep.
 6. Now you are ready to go.

In case of problems

Call the landfill staff on radio coms: Riks 1:an

Öppettider deponi Gatmot

Helgfria vardagar
Måndag–torsdag 07.00–15.30
Fredag 07.00–12.30