Kontakta Företag

Företag, stöd och rådgivning

I Tierp har vi korta och väl inarbetade kontaktvägar mellan kommunledning och företagare. Vi ringer varandra spontant när någon av oss har funderingar vi vill dryfta.

Vill du presentera ditt utbud vid Tierp Porten?

Tierps kommun har en obemannad turistinformation i entrén i Tierp Portens lokaler vid E 4:an (där även Gulfmacken finns). På plats finns bland annat en elektronisk informationsskärm för att informera och marknadsföra utbudet i Tierps kommun med omnejd. Där har du möjlighet att lägga upp bild med information om din verksamhet. Presentera ditt utbud vid Tierp Porten

Fakta om näringslivet

Vilka är de största arbetsgivarna i kommunen, hur ser branschfördelningen ut, konkursstatistik, antal högskoleutbildade? Hur står sig Tierps kommun i servicemätningar gentemot företagare?

Ta reda på Fakta om näringslivet