Kontakta Företag

Pdf-faktura

Pdf-faktura är ett alternativ till att skicka pappersfaktura eller e-faktura. Om du som leverantör i dagsläget inte har möjlighet att skicka e-faktura erbjuder vi dig en tillfällig lösning att skicka pdf-fakturor direkt till kommunens fakturacentral via mail.

Pdf-lösningen kan även vara ett alternativ för de allra minsta leverantörerna som skickar ett fåtal fakturor per år.

Skicka pdf-faktura

Fyll i Anmälningsformulär för elektronisk faktura så skickar vi information om bland annat vilken e-postadress som pdf-fakturan ska skickas till, samt vilket referensnummer ni ska ange.