Kontakt

Årets företagare

Stipendiet delas ut till enskild företagare som driver verksamhet i Tierps kommun och som under året utfört en extraordinär prestation. Företaget har framgångsrikt drivit sin affärsidé med goda resultat och har under året gjort tydligt avtryck i kommunen. Genom sitt sätt att vara är företaget en förebild för andra företagare i kommunen.

För att en företagare ska kunna bli nominerad till Årets företagare ska följande kriterier vara uppfyllda:

Årets företagare ska

  • ha företaget registrerat i Tierps kommun eller minst ett arbetsställe i kommunen.
  • ha god lönsamhet.
  • ha god kreditvärdighet och inga skatteskulder
  • aktivt driva företaget och ha det som sin huvudsakliga sysselsättning.
  • genom gott ledarskap, vara en god förebild och ambassadör.
  • visa prov på att vara affärsmässig, kreativ och innovativ (ha förmågan att skapa nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer).

Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin. Årets företagare kan även vara nominerad i någon av de andra kategorierna.