Kontakt

Årets serviceföretag

Med detta pris vill vi uppmärksamma serviceföretag som med stor drivkraft, nytänkande och glädje driver sitt företag. Företaget har visat stort kundfokus med hög servicenivå. Ett serviceföretag kan vara ex butik, frisör, massör, hantverkare, ekonom, turistföretagare, marknadsförare, konsult med mera.

För att ett företag ska kunna bli nominerat till Årets serviceföretag ska följande kriterier vara uppfyllda:

Årets serviceföretag ska

  • vara registrerat i Tierps kommun eller ha minst ett arbetsställe i kommunen.
  • drivas aktivt.
  • dess ledning visa på gott ledarskap, vara goda förebilder och ambassadörer.
  • visa prov på att vara affärsmässiga, kreativa och innovativa (ha förmågan att skapa nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer).
  • företaget ha god kreditvärdighet och inga skatteskulder.

Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin Årets producerande företga kan även vara nominerad i kategorin Årets företagare.