Kontakt

Årets producerande företag

I Tierps kommun finns många tillverkande företag. Det kan röra sig om allt från mat till avancerade högteknologiska produkter. Med detta pris vill vi uppmärksamma de företagare som med stort engagemang fortsätter att bevara och utveckla denna typ av företagande.

För att en företagare ska kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas:

Årets producerande företag ska

  • vara registrerat i Tierps kommun eller ha minst ett arbetsställe i kommunen.
  • producera varor
  • dess ledning visa på gott ledarskap, vara goda förebilder och ambassadörer.
  • visa prov på att vara affärsmässiga, kreativa och innovativa (ha förmågan att skapa nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer).
  • ha god kreditvärdighet och inga skatteskulder.

Lämna ditt förslag på företag som ska nomineras i kategorin.
Årets producerande företag kan även vara nominerad i kategorin Årets Företagare.