Kontakt

Egenkontroll av fastigheter

Det är viktigt att en fastighetsägare, till exempel en bostadsrättsförening, har rutiner för egenkontroll för att förebygga och avhjälpa störningar.

Vad är egenkontroll?

Ditt arbete för att förhindra störningar på miljön och människors hälsa kallas egenkontroll. Fastighetsägare till flerbostadshus omfattas av krav på egenkontroll och ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö.