Kontakt

Egenkontroll för skolor och förskolor

För alla anmälningspliktiga verksamheter gäller förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Egenkontroll är till för att den som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Egenkontrollen innehåller fyra delmoment:

  • att planera,
  • att genomföra,
  • att följa upp och
  • att rätta till brister

Detta innebär även att man ska förbättra egenkontrollen kontinuerligt med att hålla den uppdaterad samt lägga till ytterligare rutiner där det kan behövas.

Skolor och förskolor är exempel på verksamheter där det är extra viktigt med en bra inomhusmiljö, speciellt eftersom barnen inte själva har möjlighet att välja vilken miljö de ska vistas i. Alla ska kunna vistas i skolan och förskolan. Därför är det viktigt att ha kunskap om inomhusmiljön i sin verksamhet, och att utemiljön är lämplig.

Det arbetet redovisas i egenkontrollprogrammet, som bör bestå av de skriftliga rutiner verksamheten har för t.ex. ansvarsfördelning, ventilation, radon, hygien, och städning. Egenkontrollen anpassas efter verksamhetens storlek och syfte, och den ska finnas tillgänglig på plats vid besök från tillsynsmyndigheten. På Socialstyrelsens hemsida kan du få mer information om egenkontroll samt ventilation, radon, hygien och städning i skolor och förskolor.

Nedanför finns en länk till Folkhälsomyndighetens hemsida där de berättar mer om hur ett egenkontrollprogram för en skola kan se ut. Tänk på att det inte är färdiga egenkontrollprogram utan kan ses som ett hjälpmedel i arbetet med att bygga upp sin skriftliga egenkontroll.