Kontakt

Anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

  • Försäljning av folköl (öl, klass II)
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Tobaksfria nikotinprodukter

Det går att anmäla en enskild varuklass eller flera varuklasser samtidigt.

Egenkontrollprogram

Ett upprättat dokument som beskriver hur verksamheten säkerställer moment som är lagstiftade ska bifogas till anmälan om försäljning. Programmet kan omfatta en eller flera varor i samma dokument. Ett exempel är på vilket sätt verksamheten ser till att försäljning inte sker till personer som är under 18 år.

Tillsammans med anmälan ska alltid ett egenkontrollprogram bifogas. Tänk även på att ha ditt eget arbetsexemplar av kontrollprogrammet och regelbundet fylla i det så att det finns till hands vid kommande inspektioner.

Egenkontrollprogram e-cigaretter Pdf, 42 kB, öppnas i nytt fönster.

Förändringar i verksamheten

Även förändringar i försäljningsverksamheten ska anmälas via e-formuläret, med ett bifogat och uppdaterat egenkontrollprogram. Eventuellt ägarbyte eller om försäljningen upphör av en eller flera varuklasser måste även det anmälas.

Läs mer kring anmälan om upphörande av försäljning.

Anmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter

Anmälan avser * (obligatorisk)
Anmälan avser


Anmälan gäller för * (obligatorisk)
Anmälan gäller förTyp av försäljning * (obligatorisk)
Typ av försäljningÄr lokalen godkänd som livsmedelslokal?
enligt bestämmelser vilka meddelats med stöd av §22 tredje stycket Livsmedelslagen? (Gäller endast försäljning av öl, klass II)
Är lokalen godkänd som livsmedelslokal?


Företagsuppgifter

(registrerat företagsnamn)

(ex 123456-7890)

Försäljningsansvarig/kontaktperson

(ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Adressuppgifter * (obligatorisk)
AdressuppgifterFörsäljnings-/serveringsställe

Typ av försäljnings-/serveringsställe * (obligatorisk)
Typ av försäljnings-/serveringsställe


(förtydligande)
(tt:mm - tt:mm)

(tt:mm - tt:mm)
Egenkontroll
Program för egenkontroll av öl, klass II, har upprättats * (obligatorisk)
Program för egenkontroll av öl, klass II, har upprättatsProgram för egenkontroll av tobak har upprättats * (obligatorisk)
Program för egenkontroll av tobak har upprättats
(ifylld dokumentfil eller inskannat underskrivet pappersdokument)

(ifylld dokumentfil eller inskannat underskrivet pappersdokument)
För att kunna hantera ditt ärende behöver Tierps kommun få tillgång vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via formuläret kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR Öppnas i nytt fönster..