Kontakt

Folköl

Kommunen ansvarar för tillsynen av försäljningen av folköl (öl, klass II) och tobak.

Anmälningsplikt

Folköl får inte säljas om inte anmälan har skett till kommunen. Den som bedriver servering eller detaljhandel med folköl ska se till att personalen har goda kunskaper om vad som gäller för folkölsförsäljningen. Det ingår i kommunens tillsynsverksamhet att kontrollera att detta krav uppfylls.

Vad är folköl?

Folköl är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med högst 2,25 volymprocent kallas lättöl och öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl. En burk folköl 50 cl med 3,5 volymprocent innehåller lika mycket alkohol som 4 cl spritdryck (40%).

Kostar det att göra en anmälan?

Dels kostar det att handlägga nya ärenden men du betalar också för den eventuella tillsyn kommunen gör för din verksamhet.

Kommunen kontrollerar regelbundet att de som säljer folköl följer alkohollagens regler. Tillsynen finansieras genom en årlig tillsynsavgift. Om kommunen noterar brister som behöver följas upp inom en snar framtid görs ett extra tillsynsbesök på försäljnings-/serveringsstället. Även Polismyndigheten har rätt att göra tillsyn över dem som bedriver detaljhandel eller servering med folköl.

Tillsynstaxa Pdf, 278 kB, öppnas i nytt fönster.

Finns det någon mall för ett egenkontrollprogram?

Ja, det finns en mall som du kan ladda ner och använda som underlag när du fyller i ditt egenkontrollprogram. Den hittar du på sidan Egenkontroll vid försäljning eller servering av folköl.

Krav på mat vid detaljhandel med folköl?

Om du vill sälja folköl i butik måste din butik vara registrerad för livsmedelsverksamhet hos kommunen. Din butik måste ha ett brett utbud av matvaror till försäljning. Det räcker inte med att ha enstaka matvaror på lagret. Ett kiosksortiment som består av glass, godis, snacks och liknande räknas heller inte som matvaror utan det ska ske en försäljning av ett någorlunda brett sortiment av matvaror. Det kan till exempel vara konserver, torrvaror, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken bara har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment. Butiken ska dessutom ha ett flertal av varje varutyp till försäljning, alltså flera konserver, torrvaror, mejeriprodukter, smörgåsar, frysta maträtter, bröd och grönsaker. Det ska gå att tillreda en fullständig måltid utifrån de livsmedel butiken säljer.

Anmälan för livsmedelsregistering Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster.

Krav på mat vid servering av folköl?

Om du vill servera folköl i samband med försäljning av maträtter måste du servera mat och din livsmedelsverksamhet ska vara registrerad hos kommunen. Minimikravet vid servering av folköl anses vara uppfyllt om det till exempel serveras varma smörgåsar, varmkorv, hamburgare och liknande.

Anmälan för livsmedelsregistering Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler vid servering och försäljning av folköl

Åldersgräns
Folköl får inte säljas/serveras till personer som är under 18 år. Den som säljer folköl ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva att få se legitimation om personen ser ung ut. Det kan vara svårt att enbart genom utseendet bedöma en persons ålder. Ett bra sätt att försäkra sig om att en person har fyllt 18 år kan vara att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år.

Langning
Folköl får inte säljas till en person om det finns misstanke om att personen ska lämna över folkölen till någon som inte har fyllt 18 år.

Berusade personer
Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel (till exempel narkotika).

Alternativa drycker
Om du säljer folköl ska du även sälja lättdrycker såsom till exempel lättöl eller alkoholfri öl, läsk, vatten med mera.

Egenkontroll
Varje företag som bedriver försäljning eller servering av folköl är skyldigt att utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över ölserveringen.