Kontakt

Anmälan eller tillstånd

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet. Verksamheter som är klassade som A- respektive B-verksamheter kräver tillstånd från antingen mark- och miljödomstolen (A-verksamhet) eller länsstyrelsen (B-verksamhet).

Miljö- och hälsoskyddsenheten i Tierps kommun ansvarar för att behandla anmälningar för C-verksamheter. Anmälan för C-verksamheter ska göras minst 6 veckor innan verksamheten startar.

Några vanliga exempel på anmälningspliktig miljöfarlig C-verksamhet är

  • Fordonstvätt
  • Billackering
  • Bilskrot
  • Tvätteri
  • jordbruk med mer än 100 djurenheter


Verksamheter som inte behöver tillstånd eller anmälas, så kallade U-verksamheter, ska självklart ändå följa lagstiftningen i Miljöbalken samt dess förordningar och föreskrifter.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälan av miljöfarlig verksamhet.pdf 191 kB 2018-06-19 11.31
Anmälan om ny innehavare av miljöfarlig verksamhet.pdf 19 kB 2018-06-19 11.12

Miljörapport

Alla tillståndspliktiga företag ska lämna en miljörapport för verksamhetsåret senast den 31 mars efterföljande år. Rapporten ska skickas in via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egenkontroll

Alla som bedriver anmälningspliktig verksamhet är skyldiga att bedriva egenkontroll. Vad egenkontrollen ska omfatta framgår av förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Tillsynsavgift

Medborgarservice tar ut en avgift för tillsynen enligt miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher. Den som inte tidigare betalt tillsynsavgift kommer att få ett beslut om detta. Under sidan "Regler och taxor"öppnas i nytt fönster hittar du kommunens taxa som gäller för i år.