Kontakt

Egenkontroll för livsmedelsbranschen

Kontroll över farorna som lurar i köket — egenkontroll

Alla livsmedelsföretagare är skyldiga att bedriva egenkontroll för att försäkra sig om att livsmedlen produceras säkert.

HACCP

Som ett led i egenkontrollen ska vissa livsmedelsföretagare även göra en HACCP-plan.