Kontakt

Riskklassning för livsmedelsverksamheter

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din livsmedelsverksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

  • Tierps kommun har skickat ut information till alla verksamheter för att livsmedelsföretag ska lämna uppgifter för att klassa om verksamheten till de nya reglerna.
  • Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda den e-tjänst för omklassning som tagits fram tillsammans med Livsmedelsverket.
  • Vi uppskattar att det tar ca 20 minuter för dig att lämna uppgifterna via e-tjänsten.
  • Om ni inte kan använda e-tjänsten så får ni lämna uppgifterna till kommunen på annat sätt som passar er.

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:
  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
  • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

E-tjänst för riskklassning

Riskklassning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är firmatecknare, eller som representerar verksamheten men inte är firmatecknare, kan lämna uppgifter och fylla i e-tjänsten.

E-legitimation krävs för att logga in i tjänsten.