• - Höga flöden längst med Tämnarån

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

  • - KF i korthet den 27 februari 2024

  • - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

  • - KF i korthet den 12 december 2023

Jobbsäkra gymnasieutbildningar i Tierp

Programmen bygg, fordon och handel/administration vid Högbergsskolan i Tierp är i topp sett till andelen elever som har jobb samt deras löneutveckling 5 och 10 år efter gymnasieexamen.

Det visar sajten Ekonomifaktas gymnasiepejl, som fördjupat sig i och presenterar statistik från SCB.

Gymnasiepejlen visar att elever från yrkesinriktade program generellt etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden än studenter från högskoleförberedande program. För Högbergsskolan redovisas 100 procent sysselsättning efter 5 år, det vill säga alla med examen, från programmen bygg och handel/administration. Fordonseleverna ligger inte långt efter med 84 procent i jobb fem år efter gymnasiet.

Trevlig läsning

Gymnasiepejlens undersökning är väldigt trevlig läsning. Vi vet sedan tidigare att våra elever både får och behåller jobb efter att ha studerat på Högbergsskolan. Det säger skolans rektor Jonas Albonius.

- Att våra elevers etablering står sig så bra i konkurrens med andra skolor är en glad nyhet, fortsätter han.

Öppet hus

Jonas Albonius passar på att hälsa intresserade elever och vårdnadshavare varmt välkomna till öppet hus lördagen den 1 februari klockan 10-12 i Högbergsskolans A-hus.

- Där kommer de att kunna träffa våra engagerade lärare för att få veta mer om hur vi arbetar på skolan, i våra program och i våra profiler.

12 nationella program

Pejlen bygger på SCB-uppgifter om de elever som slutade gymnasieskolan 2007 och 2012. Gymnasieprogrammen fordon och bygg återfinns i topp 3 även för riket som helhet.

Högbergsskolan erbjuder för närvarande 12 nationella gymnasieprogram, varav de yrkesförberedande handel, plåtslageri samt VVS/fastighet är upplagda som lärlingsutbildningar. Därutöver finns introduktionsprogram med individuella studieplaner som ger obehöriga elever en väg in till att söka något nationellt program, eller bättre möjligheter till jobb. Programutbudet kommer att vara oförändrat läsåret 2020-21.

Gymnasievalet 2020

Gymnasievalet pågår mellan 21 januari och 15 februari. Omval kan ske mellan 29 april och 15 maj, men preliminär antagning presenteras redan under april månad.