• - KF i korthet den 19 september 2023

  • - Övningar under beredskapsvecka

  • - Kommunen fortsätter klättra i Svenskt Näringslivs ranking

  • - Våga fråga - en suicidpreventiv utbildning som kan rädda liv

  • - Tillfälliga busshållsplatser påverkar trafiken

  • - Avrådan från bad

  • - Höga flöden i Dalälven

  • - Information om fågelinfluensa

  • - Nytt dammsystem i Örbyhus

  • - Första etappen av nya resecentrum avklarat

Skolstart läsår 23/24

Välkomna till ett nytt läsår på Högbergsskolan. Nedan finns datum och tider för skolstarten under vecka 33.

Årskurs 1
Torsdag 17 augusti.
Klockan 09:00 gemensam uppstart i matsalen A-huset.
Lunch klockan 11:00 därefter lektioner enligt schema fredagen den 18 augusti.

Årskurs 2+3
Lektioner enligt schema med start torsdag den 17 augusti klockan 12:00.

IM (ej IMAA och IMAC)
Torsdag 17 augusti.
Klockan 10:00 gemensam start i matsalen A-huset.
Lunch klockan 12:00 därefter lektioner enligt individuella scheman med start torsdagen den 17 augusti.

Elever antagna IMAA och IMAC, info om start skickas hem separat.

Anpassad gymnasieskola
Torsdag 17 augusti.
Klockan 09:00 gemensam start i anpassade gymnasieskolans lokaler.

Varmt välkomna!