GYMNASIESÄR

Gymnasiesärskolan är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) och har gått ut grundsärskola eller träningsskola. Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig.

På gymnasiesärskolan på Högbergsskolan finns individuella och nationella program.

Det finns nio nationella program som förbereder dig för ett yrkesliv. På Högbergsskolan har vi fyra nationella program.

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Fordonsvård och godshantering
  • Hälsa, vård och omsorg

Det individuella programmet är för dig som behöver en utbildning anpassad för just dig och dina behov.

Under hela gymnasietiden jobbar vi för att du ska utvecklas, trivas med dig själv och klara av ett framtida liv med boende, yrkesliv/sysselsättning och fritid.

Vi är en liten enhet som har stora möjligheter att anpassa stöd och resurser utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Gymnasiesärskolan tillhör skolområde 6 och ligger på Högbergsskolan.

Gemensamt för våra program:

  • Programmen är fyraåriga och omfattar 2500 poäng/3600 timmar.
  • I de nationella programmen ingår 22 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande.
  • Vi erbjuder idrott och estetiska ämnen under hela utbildningen.
  • Alla elever har individuella studieplaner.

Vem har rätt att gå i gymnasiesärskola?

Gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller en hjärnskada.

För att du ska kunna skrivas in i gymnasiesärskolan ska en samlad utredning visa att du har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra svårigheter som ger dig rätt till utbildning i särskola.