Kontakta Högbergsskolan

GYMNASIESÄR

Gymnasiesärskolan är en fyraårig och frivillig skolform för ungdomar med en utvecklingsstörning som har avslutat grundsärskola eller träningsskola.

För att du ska kunna skrivas in i gymnasiesärskolan ska en samlad utredning visa att du har en utvecklingsstörning eller andra svårigheter som ger dig rätt till utbildning i särskola.

På gymnasiesärskolan på Högbergsskolan finns individuella och nationella program. De nationella programmen förbereder dig för ett yrkesliv. Det individuella programmet är för dig som behöver en utbildning anpassad för just dig och dina behov.

Under hela gymnasietiden jobbar vi för att du ska utvecklas, trivas med dig själv och klara av ett framtida liv med boende, yrkesliv/sysselsättning och fritid.

Vi är en liten enhet som har stora möjligheter att anpassa stöd och resurser utifrån varje elevs förutsättningar och behov.

Gemensamt för våra program:

  • Programmen är fyraåriga och omfattar 2500 poäng/3600 timmar.
  • I de nationella programmen ingår 22 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande.
  • Vi erbjuder idrott och estetiska ämnen under hela utbildningen.
  • Alla elever har individuella studieplaner.

Vill du veta mer om gymnasiesärskolan gå in på skolverkets hemsida:

Skolverket: Gymnasiesärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster