Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Fritidshem för anpassad skolform

Elever i anpassad grund- eller gymnasieskola har möjlighet till plats på fritids. Verksamheten är öppen i anslutning till skoldagen och vid lov.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan såväl tids- som innehållsmässigt samt att erbjuda en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

För elever under 12 år tillämpas samma regler som för övrig fritidshemsverksamhet. För barn/ungdomar över 12 år krävs att barnen har behov av särskilt stöd eller har rätt till korttidstillsyn utifrån LSS.

Ansökan om fritidshem