Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Anpassad grundskola

I Tierp finns en anpassad grundskola för elever i åk 1–9. Skolformen har två inriktningar där eleverna antingen läser ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa.

Tillfälliga lokaler

Anpassad grundskola har flyttat tillfälligt till lokaler i Kyrkbyn i anslutning till Kyrkskolan.

Vem har rätt att gå i anpassad skola?

Skolan är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada kan tas emot om man bedömer att de inte kan uppnå grundskolans kunskapskrav.

Anpassad skola har en egen läroplan och personalen är pedagoger, speciallärare och elevassistenter.

Fritidshem

Elever i anpassad skola har möjlighet till plats på fritids.