Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

Personlig digital enhet

I Tierps kommun ska elever, oavsett vilken skola de går på, ha likvärdiga förutsättningar att arbeta digitalt. Med hjälp av en personlig digital enhet kan lärare och pedagoger lättare individanpassa undervisningen. Med den digitala enhetens hjälp blir informationssökning, presentation av kunskaper och kontakt med lärare lättare och effektivare.

Från förskoleklass har varje elev i Tierps kommun tillgång till en personlig digital enhet. För förskoleklass till årskurs 6 handlar det om en iPad. För elever i högstadiet och gymnasiet är det dator som gäller.

Innan en elev får den digitala enheten behöver vårdnadshavare godkänna Tierp kommuns användarvillkor. Detta görs med BankID i kommunens E-tjänst:

Lån av elevdator/läsplatta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Saknar du som vårdnadshavare BankID, kontakta ditt barns skola.

Om enheten blir stulen eller går sönder ska detta anmälas via E-tjänsten.
Läs mer under frågor och svar nedan.

Saknar man som vårdnadshavare BankID, kontakta ditt barns skola.

I Tierps kommun använder skolan Office365 med Teams för kommunikation och samarbeten mellan elever och personal.

Office365 och Teams är en molntjänst. Molntjänster innebär att tjänster och verktyg finns på Internet och att särskilda program inte behöver installeras på datorn. Allt fler kommuner, myndigheter och företag använder sig idag av molntjänster. Användaren är inte beroende av en viss dator eller arbetsplats för att komma åt sitt arbete. Förutsättningen är att det finns en fungerande internetuppkoppling i närheten. För skolans del betyder det att allt skolarbete finns tillgängligt för elever och pedagoger oavsett vid vilken tid eller från vilken plats man loggar in för att arbeta.

Frågor och svar om elevenheter

Varför får elever en personlig digital enhet?

I allas vardag är idag tekniken ett givet inslag och det är därför viktigt att använda digitala verktyg i skolan. Den digitala tekniken ger både elever ökade förutsättningar att klara kunskapskraven och lärarna bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag. Dessutom är idag användning av IKT (Informations och kommunikationsteknologi) i undervisningen inskrivet i skolans styrdokument. För att möta kraven har Tierps kommun valt att utrusta våra elever med digitala enheter.

Varför ska elever ta med sin enhet hem?

Eftersom elever har en egen enhet i skolan där merparten av deras information sparas och är tillgängligt finns ett mervärde att enheten även finns tillgänglig i hemmet för individuella studier eller grupparbete samt inläsning av läxor. Om elever behöver ta hem enheten eller inte beslutas av skolan eller undervisande lärare.

Vad händer om enheten blir stulen?

Vid stöld/förlust ska alltid en polisanmälan göras av vårdnadshavare.
Stölden ska även anmälas via kommunens E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om enheten förloras uppsåtligen eller på grund av elevens oaktsamhet, kan elev/vårdnadshavare bli ersättningsskyldiga för återanskaffning eller reparation. Denna fråga vilar på civilrättslig grund och får bedömas i varje enskilt fall. Krav på ekonomisk ersättning skall alltid föregås av en diskussion mellan skolan, eleven och vårdnadshavaren. Ansvarig rektor beslutar om eventuella krav på ekonomisk ersättning.

Länk till polisens E-tjänst: Anmälan av stöld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om enheten går sönder?

Kontakta skolan för att se om det är ett enkelt fel som kan åtgärdas, i annat fall ska felet anmälas via kommunens E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Enheten lämnas till skolan även om anmälan görs.

Om utrustningen skadas uppsåtligen eller på grund av elevens oaktsamhet, kan elev/vårdnadshavare bli ersättningsskyldiga för återanskaffning eller reparation. Denna fråga vilar på civilrättslig grund precis som all annan skadegörelse och får bedömas i varje enskilt fall. Krav på ekonomisk ersättning skall alltid föregås av en diskussion mellan skolan, eleven och vårdnadshavaren. Ansvarig rektor beslutar om eventuella krav på ekonomisk ersättning.

Eleven tappade enheten i golvet i skolan, vem ersätter?

Vid olyckshändelse under skoltid står kommunen för kostnaden men inte om det beror på ovarsamt, vårdslöst eller avsiktligt agerande från eleven. Vid frågor, kontakta skolans rektor.

På väg till skolan ramlade eleven och enheten gick i sönder, vad gäller?

Vid olyckshändelse på väg till eller från skolan, som inte beror på vårdslöshet står skolan för kostnaden. Har du haft enheten i exempelvis en ryggsäck eller motsvarande så bedöms detta uppfylla kraven för normal aktsamhet.

Måste enheten vara laddad när eleven kommer till skolan varje morgon?

Ja, eleven behöver den i det dagliga arbetet i skolan. Om den inte är laddad kanske eleven får problem att hänga med eller uträtta sitt skolarbete på ett bra sätt, speciellt om eleven använder digitala hjälpmedel. Det är därför bra om du som vårdnadshavare kan påminna ditt barn om att enheten behöver laddas inför kommande skoldag.

Vad händer om eleven glömmer enheten hemma?

Eleven förväntas ha med sin digitala enhet varje dag. Om eleven missar att ta med den en dag eller om den inte är laddad får eleven själv ta ansvar för att ta igen det eleven eventuellt missat.

Enheten funkar inte som den ska, vad gör man då?

Eleven ska då be den som är datoransvarig på skolan om hjälp. Kanske är det något som den datoransvarige enkelt kan fixa, kanske är det ett garantiärende eller så kanske enheten måste bytas ut. Det är absolut förbjudet att själv skruva isär enheten, eftersom den ägs av Tierps kommun.