• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Frida tar täten för hållbarhet i Tierps kommun

Sedan början av april har Tierps kommun en utredare och verksamhetsutvecklare med särskilt inriktning på hållbar framtid. Hon heter Frida Johnson, har en tydlig grön bakgrund och ska vara en sammanhållande länk i kommunens arbete för hållbar utveckling.

Så här sammanfattar hon sitt uppdrag:

– Jag ska samordna och växla upp kommunens hållbarhetsarbete, är hennes egen korta sammanfattning av uppdraget.

– Det kan innebära att se över allt som görs i dag, att komma med nya idéer och att utforma planer, fortsätter hon.

”Allt” betyder i detta sammanhang hållbarhet i aspekter av miljö, utsläpp, energi- och klimatmål, planutformning, liksom hållbarhet på det sociala området. Förutom klimatutsläppen pekar Frida Johnson särskilt på barnfattigdom, ekonomiska klyftor och utsatthet som en stor utmaning.

Hållbar helhet

”Allt” innebär även, som Frida Johnson uttrycker det, att visa på och skapa en ”helhetsbild kring hållbarhetsarbetet” i kommunen, därför involveras alla delar av kommunens organisation i arbete.

– Vi ska steppa upp arbetet på alla hållbarhetsområden, säger hon och nämner ökad självförsörjning som ytterligare ett exempel på utmaningar.

Inriktningen på hennes tjänst är direkt kopplad till Tierps kommuns medverkan i Glokala Sverige, ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med bidrag från Sida. Tierps kommun är en av 82 utvalda av landets 290 kommuner. Kommunen konstaterade i sin projektansökan att hela kommunkoncernen och alla beslutsfattare behöver utbildas i Agenda 2030, för att nå de mål för miljö och hållbarhet som uttrycks i kommunens vision, verksamhetsplaner och utvecklingsstrategier.

– Det är fantastiskt bra att vi är med och jobbar med de här frågorna, säger Frida Johnson.

 

Kort om Frida

Bakgrund: Naturvetare och biolog som pluggat i Uppsala.

Har gjort: Kommer närmast från jobb i Europaparlamentet, Bryssel, som politiskt sakkunnig för den gröna partigruppen i hållbarhetsfrågor (miljö, socialt, mänskliga rättigheter). Har haft ett liknande arbete på MP:s riksdagskansli i Stockholm och tidigare arbetat med biosfärområden samt pilotområden för hållbar utveckling i Sverige.

Valde Tierp: Längtan till enklare liv och mindre stad/samhälle med bättre luft, mer naturnära och familjevänligt lugn än Bryssel. Lösningen blev jobb i Tierp och boende i Gävle (just nu) dit hennes sambo har anknytning.

Fakta / Bakgrund

Glokala Sverige, Agenda 2030 och Fossilfritt 2030 är bara några av de begrepp, initiativ och pågående projekt såväl globalt som nationellt, regionalt och lokalt som är inriktade på långsiktig hållbarhet vad gäller miljö, resursanvändning, energi och sociala livsvillkor. FN:s 17 globala mål (med 169 delmål) för hållbar utveckling är en gemensam nämnare för och sammanfattar innehållet i dessa olika initiativ och överenskommelser. Så här är målen formulerade på svenska:

Ingen fattigdom
Ingen hunger
God hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet för alla
Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringar
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och partnerskap