• - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Friskt och säkert vatten med membranteknik

Vattenverket i Västland levererar efter renovering friskt och säkert vatten och har fått ökad kapacitet. Detta med en unik teknik som garanterar att allt som inte ska vara i vattnet är borta innan det leds vidare till kunderna.

Verket byggt på 1970-talet har de senaste åren krävt mer och mer resurser för underhåll och rengöring. Tierps kommuns VA-chef Jørgen Johnsen beskriver utgångsläget inför renoveringen:

Anläggningen höll på att ge upp. Det var mycket jobb att hålla den vid liv sista året. Vi fick också problem med att det bildades beläggning på insidan av rören i vattenverket. Rostfria rör fick bytas varje år, liksom ventiler.

Rengöring krävde resurser

Rengöring av filter med 6-8 veckors mellanrum drog pengar och mycket personaltid.

Nu görs det en gång om året, med en dags jobb, säger Jørgen Johnsen.

Den valda lösningen hade fler fördelar under renoveringen och har flera plusfaktorer för framtiden. Arbetet gick fort, med få avbrott och lite störningar för berörda hushåll.

Vi utnyttjade ett tidigare utrymme för reservkraft, slapp bygga ut och att bygga en ny anläggning hade helt enkelt inte gått. Det här var ett väldigt smidigt projekt. Det enda knepiga var att lyfta in de prefabricerade anläggningsdelarna, men det gick med endast två halvtimmeslånga vägavstängningar, fortsätter han.

Effektiv barriär

Filtermembrantekniken utgör en mikrobiell barriär som effektivt hindrar mikroorganismer, bakterier, virus eller förekomst av parasiter i utgående vatten. Den har även minskat verkets klorförbrukning till 10-20 procent av tidigare nivå, vilket betyder stor skillnad i kostnader och vattenkvalitet, liksom bättre arbetsmiljö. Eftersom klorhalten kunnat sänkas så radikalt var det inledningsvis bekymmer att nå balans.

Vattnet blev så rent redan genom membranet att kloret vi tillsatte inte hade något att göra och därför följde med till kunderna. Vi fick en del klagomål i början, men har korrigerat klorhalterna stegvis för att hitta rätt nivå, säger Jørgen Johnsen.

Fakta

Renoveringen av vattenverket började planeras 2014 och var klar under 2016. Den valda tekniska lösningen med ett nanofiltermembran utvecklades ursprungligen för ubåtar i den amerikanska marinen. Tierp är först i landet med en storskalig användning av lösningen. Filtermembranet släpper nästan bara igenom vattenmolekyler, men filtrerar effektivt bort färgrester (organiska ämnen), virus, bakterier, parasiter och andra kemikalier i råvattnet. Tekniken tar dessutom liten plats.

Entreprenör

Som entreprenör anlitades konsultkoncernen Projektengagemang som i Michael Ohlsson har tillgång till en av landets främsta experter på området och som ansvarat för att anpassa den amerikanska tekniken till en lösning som kan användas i svenska vattenverk. Erfarenheter från parasitutbrottet i Östersund 2010, som gjorde många invånare sjuka av vattenburna parasiter och som kostade samhället stora pengar, är enligt Projektengagemang ett tungt argument för att alla vattenverk som utnyttjar ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten borde använda denna membranteknik för sin vattenrening. I Sverige finns i dagsläget omkring 1 750 vattenverk som tillsammans levererar nästan 900 miljarder liter dricksvatten per år.