• - KF i korthet den 11 juni 2024

 • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

 • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

 • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

 • - Samarbete för fler bostäder

 • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

 • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

 • - KF i korthet den 23 april 2024

 • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

 • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

En fiskmås som flyger.

Information om fågelinfluensa

Under sommaren har flera fall av fågelinfluensa konstaterats bland vilda fåglar i Uppsala län. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smitta till människa som mycket låg, men som en generell regel bör du ändå undvika kontakt med sjuka eller döda fåglar. 

Fågelinfluensa är en virussjukdom som cirkulerar bland vilda fåglar och som kan sprida sig till tamfåglar och husdjur som hundar och katter. Det är alltid viktigt att du har god handhygien, speciellt om du har haft kontakt med djur.

Var observant på ditt husdjur

Husdjur bör inte vistas i närheten av döda eller sjuka fåglar. Hund och katt kan smittas av fågelinfluensa.

Om du hittar en död fågel

Om du ska hantera en död fågel är det viktigt att du använder handskar och tvättar händerna efteråt.

Beroende på var fågeln ligger kan du göra något av följande:

 • Låt fågeln ligga kvar. Att vilda fåglar dör är naturligt.
 • Gräv ner fågeln så att inga andra djur kommer åt den.
 • Om fågeln är liten eller om du inte kan gräva ner den kan du lägga den i en vanlig plastpåse. Fyll påsen till max hälften så att du kan knyta ihop den ordentligt. Lägg sedan påsen i ytterligare en påse som du också knyter igen. Släng den i hushållssoporna tillsammans med annat brännbart material.
 • Om fågeln är för stor (eller om det är för många) för att du ska kunna lägga den i hushållssoporna bör du lägga den i dubbla sopsäckar och lämna i containern för brännbart avfall på återvinningsstation. Kontakta återvinningsstationen innan du åker för att få information om hur du ska hantera materialet när du kommer dit.

Rapportera till SVA

Döda fåglar bör rapporteras. Om du hittar en död eller sjuk fågel kan du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Om du har tamfåglar

Om du äger hobbyhöns eller är fjäderfäproducent bör du gå igenom dina smittskyddsrutiner för att förhindra smitta från vilda fåglar eller deras avföring.

 • Var uppmärksam på dina fåglar och håll dem borta från vilda fåglar.
 • Ge dina fåglar foder och vatten inomhus eller under tak.
 • Om dina fåglar visar tecken på sjukdom eller ökad dödlighet, kontakta en veterinär.