• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

Verksamhetsutvecklare Sanna Tjernström talar på SamBaT-konferensen på Uppsala Konsert & Kongress.

Lyckad SamBaT-konferens på UKK med tydligt samverkansfokus

Det blev en lyckad konferens för SamBaT-nätverket i Tierps kommun. Uppemot ett 100-tal personer slöt upp i UKK:s lokaler i Uppsala för att ta del av hur kommunen kan samverka för ett gott liv för barn och unga i Tierps kommun.

SamBaT, som står för - Samverkan kring barn i Tierp, är ett samverkansorgan mellan kommunens individ- och familjeomsorg där socialtjänsten ingår, samt skolorna och förskolorna i Tierp. Syftet är att skapa förutsättningar för ett gott liv för barn och unga i Tierps kommun genom ökad samverkan med barns behov i centrum.

Konferensen som gick av stapeln den 7 september, är en uppföljning av de så kallade "Gimodagarna" våren 2017 som utgjorde startskottet till SamBaT-arbetet, där deltagare från skola och socialtjänst deltog på Gimo Herrgård för att tala om samverkan.
- Mycket har hänt sedan vi möttes i Gimo, konstaterar verksamhetsutvecklaren Sanna Tjernström som arbetar inom IFO och är spindel i nätet för SamBaT-arbetet.

På Gimodagarna identifierade deltagarna ett tio förbättringsområden och Sanna Tjernström konstaterar att kommunen hittills åtgärdat sex av dem.
- Vi har bland annat genomfört kontaktmannaskap hos socialtjänsten där en socialsekreterare ansvarar för kontakten med en enskild skola och därmed kan vara en naturlig del av skolans elevhälsokonferenser. Vi har numera även en gemensam föräldrautbildning och ett gemensamt ledningssystem, säger Sanna Tjernström.

Under dagen fick deltagarna också lyssna till läraren och utvecklingscoachen Göran Davidsson som betonade vikten av att göra verkstad av värderingarna i skolan. Själv gjorde han nya verb som att grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa.
- Vi behöver på riktigt förstå att alla barn vi möter har saker i sin ryggsäck som vi behöver förhålla oss till, sa han.

På konferensens seminarium, som bland annat handlade om den gemensamma föräldrautbildningen i ICDP, socialtjänstens kontaktmannaskap, orosanmälan och proaktivt stöd för likvärdig utbildning, var kommunens medarbetare från skola och individ- och familjeomsorg talare.

Under dagen genomfördes också olika dialogcaféer där deltagarna kunde diskutera olika perspektiv på samverkan mellan skola och socialtjänst.

En av deltagarna under dagen var socialsekreteraren Andreas Örnevall som är är mycket nöjd med konferesen som helhet.
- Ett bra samarbete mellan socialtjänst och skola är en viktig nyckel till att nå barn och ungdomar som kan behöva stöd från samhället. I Tierp blandas kloka planer på bättre samverkan med humor, bra stämning och en kan se det positiva i att verka i en mindre kommun, säger han.

Andreas Örnevall var också ledde också ett seminarium under dagen om socialtjänstens kontaktmannaskap.
- Det fanns ett stort intresse för kontaktmannaskap. Från de personer som deltog i konferensen uppfattar jag att det finns ett genuint intresse och en glädje över att arbeta för barn i Tierp får en lycklig barndom.

Du kan läsa mer om SamBaT här Länk till annan webbplats.!