• - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Fritid, kultur och friluftsliv

Meröppet när Tierp får biblioteksbidrag

Det blev så gott som full utdelning för biblioteksverksamheten i Tierps kommun, som får 800 000 kronor i Kulturrådets fördelning av totalt drygt 153 miljoner kronor till 239 ansökningar från folkbibliotek i 190 av landets kommuner.

Tierp hade sökt knappt 1,1 miljoner kronor och får alltså 800 000 för att stärka kommunens biblioteksverksamhet. Stärkta bibliotek är också namnet på den aktuella bidragsdelen, vars syfte är att öka folkbibliotekens utbud och tillgänglighet.

– Bidraget ger utmärkta möjligheter att göra biblioteken i Tierps kommun ännu bättre, säger bibliotekschef Carl Bergström.

Av ansökan från Tierp framgår vad som är angeläget att genomföra för att stärka biblioteken. För att möta besöksönskemål ska bidraget möjliggöra utökade öppettider på alla fyra filialbibliotek. Det ska ske genom tekniska lösningar så att besökarna kan komma in, låna och lämna tillbaka böcker eller andra medier utan att det behöver finnas personal på plats.

Meröppet utan personal

Beviljat bidrag täcker största delen av den beräknade kostnaden för inköp av system för ”smarta passer- och lånekort”, digital märkning av böcker, passagesystem, larmbågar och annan nödvändig utrustning. Det praktiska arbetet för meröppet på filialbiblioteken inleds hösten 2018 och ska vara slutfört hösten 2019.

Studier har visat att meröppna bibliotek växer som social mötesplats, med utrymme inte bara för biblioteksverksamheten utan som knutpunkt för föreningar, aktiviteter inom ramen för kulturskolan eller andra kulturaktiviteter, för samverkan med civilsamhället. Därmed fungerar meröppna bibliotek även som motor för integration och positiv samhällsutveckling i lokalsamhället, inte minst på mindre orter med ett begränsat utbud av mötesplatser och fritidsaktiviteter. Att många kommuninvånare är pendlare och därför har svårt att passa öppettider anges som ytterligare skäl att öppna biblioteken mer.

Bibliotek som når fler

I sin granskning inför bidragsfördelningen har Kulturrådet bland annat värderat hur väl de satsningar som kommunerna söker pengar för, tillgodoser kommuninvånarnas behov, gör att folkbibliotekens arbete når fler, att de når prioriterade grupper samt att satsningarna har långsiktiga effekter.

Enligt regeringens krav ska Kulturrådet i sin bidragsfördelning särskilt ha jämställdhets-, mångfalds, barn- och ungdomsperspektiv.