• - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i Tämnarån

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

  • - KF i korthet den 27 februari 2024

  • - Näringsliv och medborgare möts på Yrkes- och utbildningsmässan

  • - Nya lokaler för Vallskoga förskola

  • - Låna gitarr på biblioteket

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Kommun och politik

Partnerskap för blivande lärare
- partnerskap med lärarstudenter

Tierps kommun vässar lärarutbildningen vid Uppsala universitet genom avtalat partnerskap. Mervärden för Tierp är att få visa upp sig som skolkommun, kunna medverka aktivt i pedagogisk utbildning och forskning samt att förmedla en bra bild som framtida arbetsgivare.

Genom partneravtalen säkrar universitetet bra platser för lärarstudenternas VFU, verksamhetsförlagd utbildning. VFU-perioderna är några av utbildningens obligatoriska moment. VFU-tiden ska ge bra verksamhetskontakt och utmanar studenterna att pröva på lärarrollens många olika delar. En ambition med partnerskapet är även att integrera praktiktiden med utbildningens mer teoretiska delar. Studenterna ska hålla kontakt med sina VFU-skolor, återvänder dit för kommande perioder, har möjlighet att återkoppla till sina VFU-handledare, medverka i workshops och göra kortare studiebesök på partnerskolan även utanför VFU-tiden, allt för att maximalt få pröva och utveckla sina pedagogiska förmågor.

Vill utbilda och fostra

Mellan senvintern och vår 2021 genomför de fyra första studenterna genom partnerskapet sin VFU på Aspen och Central i Tierp. Andreas Hansson, Liv Dusper, Cecilia Andersson och Dennis Gustafsson har funnit sig väl tillrätta med elever och arbetslag på respektive VFU-skolor. De har skiftande bakgrund och ingångar i yrkesvalet men är mycket samstämda kring vad som lockat dem till att jobba i skolan.

”Barns utveckling är väldigt spännande. Jag vill vara med och utbilda och fostra kommande generationer” säger Andreas. För Liv som alltid velat arbeta med barn är drivkraften att få göra nytta. Cecilia ser fram mot utmaningen att varje dag komma till något annorlunda.

Ledarskap i skolan

Dennis som tidigare jobbat mycket med ledarskap men aldrig i offentlig sektor se nu chansen att som han säger ”få utbilda andra och använda det roliga”, det vill säga godbitarna i tidigare jobb.

Inte utan anledning riktar han sig särskilt till Angelica Evertsson. Hon är kontaktlärare för VFU i Tierp och karriärlärare på Aspenskolan med inriktning på ledarskap i kommunen. Parallellt är hon adjungerad adjunkt vid Uppsala universitet och kursledare för den ledarskapskurs lärarstudenterna läst lagom till sin VFU, en kurs som är obligatorisk lärarprogrammet.

– Vad skulle vi ha gjort utan Angelica, undrar Dennis retoriskt och säger att detta nya kursinnehåll fyller ett långvarigt tomrum i skolans värld.

Genomarbetad struktur

Partnerskapet följer en tydlig och väl genomarbetad struktur som ska ge bra kontinuitet för lärarstudenterna. De fyra studenternas beskrivning bekräftar att det också är så i praktiken. Det gör de med omdömen som ”ett framgångsrecept att träffa samma grupp, samma arbetslag och samma handledare” och ”vi är helt inkluderade i arbetslagen”.

De fyra ger även högsta betyg till att samsas två och två under VFU:n. Det ger extra trygghet ner de i verkligheten ska testa det de lärt sig mycket om på ett teoretiskt plan.

Fakta

Avtalet om partnerskap sträcker sig över tre år. Det omfattar utbildningsverksamheten från förskola till grundskola, med VFU för studenter från de båda grundlärarprogrammen för blivande lärare i årskurserna F-3 respektive 4-6. Samarbetet mellan Tierps kommun och Uppsala universitet planeras, utvecklas och följs upp regelbundet på olika nivåer.