• - KF i korthet den 11 juni 2024

  • - Tierps kommun bjuds in till FN i New York

  • - Tierps kommun välkomnar nya svenskar

  • - Ny förskola och ombyggnation av Örbyhus skola

  • - Samarbete för fler bostäder

  • - Parkeringövervakning vid Trollsjön

  • - Så nöjda är företagarna med företagsklimatet

  • - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Bo, trafik och miljö

Säkert bygge ger säker arbetsplats

Bygget av ny station i Tierp för ambulans och räddningstjänst vid utfarten mot E4 följer den uppgjorda planen och ska vara klar för inflyttning i maj 2019.

Representanter för de verksamheter som ska jobba i stationen bjöds den 9 november 2018 på en rundvandring i lokalerna. Bygget går fort framåt med sikte på slutbesiktning i februari 2019. Byggansvariga kunde redovisa facit från en säker byggarbetsplats så här långt med ett fåtal tillbud och inga allvarliga olycksfall.

Säkerhetstänket är centralt även sett till kommande användningsområde. En räddningstjänststation ska naturligtvis vara säker och så långt möjligt skyddad både mot brand och arbetsskador och för en god och välfungerande arbetsmiljö. Sådana säkerhetsdetaljer finns i byggnadstekniska krav på brandskydd. Andra exempel är elsystem som automatiskt slår av kaffebryggare, bastuaggregat och liknande kringutrustning när larmet går, samt smarta fläktsystem som känner av när portarna i brandbilsgaraget öppnas och bilmotorerna fyller luften med avgaser.

Grönt från ovan

Omtanke om den yttre miljön finns också med i projektet, till exempel med sedumgrönska på taket. Det ger bättre inomhusklimat och gör att takytan håller längre. Växtligheten suger också upp en hel del regn, vilket minskar belastningen på dagvattensystemet. Delar av den yttre miljön hör också till den kommande arbetsplatsen, med övningsområde för räddningstjänsten.

Den nya stationen byggs av Skanska, kommer att ägas av det externa förvaltningsbolaget Vacse, som kommer att hyra ut fastigheten till Uppsala räddningstjänst och region Uppsala för respektive räddningstjänst- och ambulansverksamhet.