• - KF i korthet den 23 april 2024

  • - Eldning av trädgårdsavfall och majbrasa

  • - Information om Centralskolan

  • - Tierps kommun har länets nöjdaste kunder

  • - Strejk avblåst i kommunala verksamheter

  • - Höga flöden i vattendrag

  • - Tierps kommuns ekonomiska resultat 2023

  • - Underhållsarbete på dammluckor i Karlholm

  • - Ansök om bygglov inför sommarprojekten

  • - Trygghetsvandring i Örbyhus

Kontakta kommunen

Kontaktuppgifter till tierps kommun‌

Telefontider

Må - fr 9.00-16.00

Telefon

0293-21 80 88

E-post

medborgarservice­@tierp.se

Besök

Centralgatan 7, Tierp

Öppet

Må - fr 7.30-16.00

 

NYHET Omsorg och stöd

Maria Eriksson räknar med att hon och hennes kollegor med cykel smidigt når mellan 25 och 30 brukare bara i Karlholmsbruk.

Smidig hemtjänst med elcyklar

Sedan mitten av augusti 2017 har hemtjänstpersonalen i Tierps kommun tillgång till ett antal elcyklar för att smidigt ta sig runt till kunderna. Med elcykel i stället för bil bidrar hemtjänsten till att minska kommunens negativa miljöpåverkan och det är bara en av flera plusfaktorer.

I en första omgång har sex elcyklar köpts in. Två är placerade hos hemtjänst norra i Karlholmsbruk, lika många i Tierp och en vardera i Söderfors och Örbyhus.

–Det kan bli fler, säger Maria Larsson, enhetschef vid hemtjänsten i Karlholmsbruk. Hon skissar redan på en utökning, exempelvis att stationera en cykel i Skärplinge.

–Då kan två personer utgå härifrån med bil, en byter till cykel i Skärplinge för att göra sin runda i tätorten och den andra fortsätter med bilen för en längre tur på landsbygden.

Andra utvecklingsidéer är att komplettera cyklarna med kärror, exempelvis för att kunna leverera hjälpmedel från arbetsterapeuter.

Satsningen på elcyklar är helt i linje med kommunens miljötänk och vision. Med cyklar minskar den negativa klimatpåverkan, särskilt som många start och stopp med bil i tätortstrafik står för en stor andel utsläpp. Det totala antalet mil i bil kanske inte minskar, men hemtjänsten norra räknar med deras två elcyklar frigör en bil som kan användas bättre på längre uppdrag.

–Dessutom ger cyklarna gratis motion och friskvård i jobbet, tillägger Maria Larsson.

­I avtalet om cyklarna ingår regelbunden service och byte mellan sommar- och vinterdäck, för snöiga vägar är inget hinder för en elcykel.

–Även i moddigt väglag går de bra och måste du kliva av och leda cykeln så ger eldriften draghjälp, säger Maria Larsson.